Babyføtter_1200x500.jpg

Spiller mengde gluten i kostholdet noen rolle?

Kan mengde gluten i kostholdet hos barn bety noe for risikoen for å få cøliaki? En studie fra Sverige blant barn med genetisk risiko for cøliaki kan tyde på en slik sammenheng.

Skrevet av: Ketil Størdal, overlege/dr. med., Folkehelseinstituttet og barneavdelingen ved Sykehuset Østfold

Forskningen har kommet langt i å forstå hva som skjer i tarmslimhinnen ved cøliaki. Hvilke gener som påvirker risikoen har også blitt kjent de siste åra. Men fortsatt vet vi lite om faktorer i levemiljøet som påvirker risikoen, bortsett fra at gluten må finnes i kostholdet. Diskusjonen om hva som er riktig tidspunkt for oppstart av gluten hos spedbarn har pågått lenge; studiene på betydningen av tidspunkt spriker i konklusjonene.
Men mengde gluten som blir gitt til små barn har knapt vært studert tidligere. Svenske spebarn får tradisjonelt velling, og derfor større mengde gluten enn barn i andre nordiske land. Samtidig ligger Sverige på verdenstoppen i forekomsten av cøliaki.

Nesten 50 000 barn født i Sverige fra 2004-2010 ble undersøkt for cøliaki-gener. De som hadde gener som ga risiko for cøliaki ble fulgt opp med spørreskjema der mengde gluten i kostholdet ble registrert hver 3.-6. måned fram til toårsalderen. Blodprøver for cøliaki ble tatt, og barn med utslag to eller flere ganger ble undersøkt videre med vevsprøve fra tynntarm, og 147 fikk diagnosen cøliaki.

Ved analyse av spørreskjema i ettertid viser det seg at den daglige mengden gluten var høyere ved siste kontroll før blodprøvene slo ut hos barn med cøliaki i forhold til barn uten diagnosen – henholdsvis 4,9 gram og 3,9 gram. Barn med høyt inntak (over 5 gram) hadde 2.7 ganger høyere risiko enn barn med lavt inntak (under 3,4 gram). 

Studien bekrefter at gener har stor betydning, og barna som er studert har alle klart økt risiko for cøliaki i utgangspunktet. Dette er den første studien som har vist en sammenheng mellom glutenmengde og cøliakirisiko, slik at det er viktig å etterprøve i andre tilsvarende undersøkelser. Funnene gir ingen grunn til å anbefale forsiktighet med gluten for barn generelt. Hos barn med økt risiko, kan det tenkes at mengden gluten skal begrenses i tidlige år. Men alle slike forskningsfunn skal bekreftes av andre forskere før det er grunn til å trekke konklusjoner og endre rådene.

Artikkel refererer til studien Effects of Gluten Intake on Risk of Celiac Disease: A Case-Control Study on a Swedish Birth Cohort ved Andrén Aronsson C, Lee HS, Koletzko S, Uusitalo U, Yang J, Virtanen SM, Liu E, Lernmark Å, Norris JM, Agardh D; TEDDY Study Group.
 

Barn med høyt inntak hadde 2.7 ganger høyere risiko enn barn med lavt inntak. 

Klikk på logoene for mer info