Diagnostisering hos barn

Hos barn og ungdom opp til 18 år kan man unnlate å ta biopsi dersom man har riktig vevstype, klare symptomer på cøliaki og blodprøve som viser nivå av IgA-anti-TG2 mer enn 10 x øvre normalgrense.

Hos barn tas biopsi i narkose, og som oftest som dagpasient. Hos barn og ungdom opp til 18 år kan man unnlate å ta biopsi dersom man har riktig vevstype (HLA-DQ2 eller HLA-DQ8), klare symptomer på cøliaki og blodprøve som viser nivå av IgA-anti-TG2 på over 70 (mer enn 10 x øvre normalgrense). Man må imidlertid være ekstra nøye med kontroll av nivå (blodprøve skal tas to ganger) før glutenfri kost introduseres, og deretter følge opp med kliniske undersøkelser og relevante laboratorieprøver. NAV godtar kun legeerklæring fra spesialist dersom diagnosen stilles uten biopsi (se Grunnstønad fra NAV).

Hos barn kan man også i enkelte tilfeller ha en positiv blodprøve, typiske symptomer på cøliaki, men en negativ tynntarmsbiopsi. Det vil da kunne være aktuelt å stille diagnosen cøliaki for så å revurdere diagnosen på nytt ved 6-7 års alderen. I slike tilfeller kreves uttalelse fra spesialist i barnesykdommer, og saken bør i tillegg forelegges rådgivende overlege for vurdering.

Kontrollene og oppfølgingen bør være tettere hos barn enn hos voksne, minst en gang årlig, og helst hos barnelege. Kostholdet skal være allsidig, og bør tilrettelegges og følges opp av klinisk ernæringsfysiolog.