Emaljeskader

Udiagnostisert cøliaki i barneårene kan være årsak til emaljeskader på permanente tenner.

De vanligste emaljeskadene er lett redusert mineralisering og glatt emaljeflate med flekker av varierende utbredelse og farge. Furer, voller og fordypninger samt større forandringer kan også forekomme. Emaljeskader oppdages som oftest før man er 18 år, og behandling hos tannlege er da gratis. I tilfeller hvor man har behov for behandling etter fylte 18 år kan NAV dekke tannlegeutgifter. Det kan være vanskelig å bevise at emaljeskader skyldes udiagnostisert cøliaki i barneårene hos de som får diagnosen i voksen alder. Hos barn kan det derfor være lurt å få en tilstandsrapport fra tannlege, og ta vare på denne til eventuelle problemer skulle dukke opp, også i voksen alder. Det er ikke alltid man synes emaljeskaden er stor nok til at man vil gjøre noe med det mens man er barn/ungdom. Senere kan det vise seg at emaljeskadene er mer utbredt og har gjort tannen mottagelig for f.eks. brusdrikkende syreskade. Da er det godt å kunne dokumentetere at emaljeskadene har vært der siden tannen var ny.