Mennesker_1200x500.jpg

Voksne

Den som får diagnosen cøliaki eller av andre helsemessige årsaker må holde et glutenfritt kosthold i voksen alder, har ofte gått lenge med plager uten å få diagnosen. For noen kan dette ha ført til senskader som benskjørhet og nedsatt allmenntilstand. Når diagnosen er stilt og glutenfritt kosthold innført, vil svært mange merke store bedringer. Mange voksne opplever også å få diagnosen i voksen alder uten å ha hatt plager tidligere.

Oppfølging

Ta gjerne med en utskrift av NCFs Retningslinjer for diagnose, behandling og oppfølging av cøliaki hos voksne og barn til legen, og bli enig om hvilken type oppfølging som er nødvendig for deg (dokumentet er under revidering og vil publiseres innen kort tid). Ikke la det faktum at du er avhengig av glutenfri kost hindre deg i å gjøre det du ellers ville ha gjort. Delta som før i sosiale sammenhenger og reis dit du ønsker.

Noen råd

De aller fleste som inviterer til selskap ønsker å kunne tilby alle gjester noe å spise – også deg som må ha glutenfri mat. Sørg for å gi beskjed på forhånd om hva du kan spise. De fleste vil nok kunne oppleve at det er glemt å ordne med glutenfri mat selv om dette er sagt fra om på forhånd. Ta det med godt humør. Ikke la en sosial sammenheng bli ødelagt fordi du må ta til takke med alternativer, så lenge du ikke har blitt servert feil mat og blitt syk. Når du selv har selskap: server alt glutenfritt. Lag mest mulig av maten som serveres til familien glutenfri.