Påmelding til kurs

Påmeldingsskjema

<% from datetime import datetime import json courseevent = None courseeventid = object.REQUEST.get('course','0') if courseeventid: courseeventid = int(courseeventid) courseevent = site.get(courseeventid, None) tmpl = site.templates.default.functions.external course_obj = None if courseeventid: course_obj = tmpl.get_html_code(object=site, doreturn=False, render=True, extra={ 'courseid':courseevent.val('courseid'),'define':'course2' }) course_obj = json.loads( course_obj) session=site.REQUEST.SESSION userid = session.get('userid','') user = site.getUser(lime=True) userid = '' if user: userid = user.prop('nameid') user_obj = '' bls = '' regbf = 300 if course_obj: now = datetime.now() regbf = datetime.strptime(course_obj.get('RegisterBefore'), "%d.%m.%Y") regbf = regbf - now if course_obj.get('bl'): if len( bls ) != 0: bls = bls + '; ' for bl in course_obj.get('bl'): bls = bls + bl.get('FirstName') + ' ' + bl.get('LastName') + ', ' + bl.get('PhoneMobile') if userid: user_obj = tmpl.get_html_code(object=site, doreturn=False, render=True, extra={ 'courseid':courseevent.val('courseid'),'define':'user' }) user_obj = json.loads( user_obj ) %> % if site.param('test'): ${course_obj}.... % endif <% return %> % else: % if int(course_obj.get('NoOfParticipants')) - int(course_obj.get('MaxParticipants')) == 0:

Kurset er fullt. Du blir satt på venteliste og vil få beskjed dersom du får plass senest to dager før kurset.

% endif % if userid: % endif
Kurs

Kurstittel: ${courseevent.val('title')}

Dato og kurssted: ${site.formatDate(courseevent.val('date'),format='%d. %B %Y',localized='no')}, ${courseevent.val('time')}
${courseevent.val('location')} %if courseevent.val('cost'):
Pris: ${courseevent.val('cost')} %endif % if courseevent.val('instructor'):
Kursleder(e): ${courseevent.val('instructor')} % endif % if course_obj.get('ShortDescription'):
Informasjon: ${course_obj.get('ShortDescription')} % endif
Påmeldingsfrist: ${course_obj.get('RegisterBefore')}
 
%endif % if not userid:
% for field in object.form_fields(): % if field.get('id') in ['firstname','lastname','phone','email']:
${object._renderField(field)}
% elif field.get('id') == 'membership':
${object._renderField(field)}
%elif field.get('id') == 'postnr':
${object._renderField(field)}
%elif field.get('id') == 'poststed':
${object._renderField(field)}
%elif field.get('id') == 'other_allergies':
Andre matallergier/intoleranser

Hvetestivelse
Laktoseintoleranse
Melkeproteinallergi
Annet
%else:
${object._renderField(field)}
% endif % if field.get('id') == 'birthdate': % endif % endfor
% else:

${ user_obj.get('FirstName') } ${ user_obj.get('LastName') }

%if user_obj.get('Email1') == '' or user_obj.get('Email1') == 'daniel.dahlberg@snapper.no': %else: %endif
<% show = False %> % for field in object.form_fields(): % if show: % if field.get('id') == 'other_allergies':
Andre matallergier/intoleranser

Hvetestivelse
Laktoseintoleranse
Melkeproteinallergi
Annet
%else:
${object._renderField(field)}
% endif % endif <% if field.get('id') == 'birthdate': show = True %> % endfor
% endif
Pris
,-
% if False:
Betalingsmåte
Faktura
Kort

Pris

,-
% endif

* Obligatorisk felt

Vilkår
Avbestilling 1-7 dager før kursstart belastes med 25 % av kursavgiften. Ved "no show" betales full kursavgift. Alle kursdeltakere må betale for kurset før kursstart. Det er kursdeltakernes ansvar å oppgi eventuelle tilleggsallergier i god tid før kurset.

Jeg har lest og godtar vilkårene over


Klikk på logoene for mer info