Crossed grain_1200x500.jpg

Lisensiering av produkter

For å kunne benytte det velkjente symbolet "crossed grain" på produktene sine, må produsenter teste produktetene sine jevnlig etter internasjonale standarder av uavhengige laboratorier. Produkter som har symbolet på emballasjen skal være glutenfritt, og er en trygghet for forbruker. 

I 2011 bestemte the Association of the European Coeliac Societies (AOECS) å registrere symbolet «crossed grain» som et varemerke og tilby glutenfrie produsenter i eget land å merke produktene med det. Det er NCF som lisensierer norske glutenfrie produkter. For å kunne bruke dette merket må den aktuelle produsenten sørge for å teste produktet og få godkjent produksjonslinjen. «Crossed grain» er det mest anerkjente glutenfrie symbolet som er i bruk, og ved å benytte dette vil forbrukerne raskt og enkelt finne ut at det er et trygt produkt. Det er ikke obligatorisk å merke glutenfrie produkter med «crossed grain» symbolet, men alle glutenfrie produkter skal merkes med «glutenfritt» eller «svært lavt gluteninnhold».