Forskning

Forskning nytter_1200x700.jpg

Forskningsfondet for cøliaki

Man kan støtte NCFs fond på flere måter  samt søke om stipend til forskning.

Frivillighet_1200x500.jpg

Søk om midler til forskning

Flere store forskningsprosjekter har fått støtte fra ExtraStiftelsen ved å søke midler via NCF.

Forskning_1200x500.jpg

Forskning nytter!

NCFs søsterorganisasjon i England, Coeliac UK, er desidert den cøliakiforeningen som satser mest på forskning i Europa. Forskning har høy prioritet, også blant medlemmene. Her få vi vite litt om hvordan de jobber.

Artikler om cøliaki og glutenintoleranse

Forskning (4).jpg

Cøliaki og benskjørhet

Studier viser at personer med cøliaki har større risiko for beinskjørhet og beinbrudd enn sine friske jevnaldrende. Men betyr det også at de med brudd har økt risiko for cøliaki?

Folkemengd (4).jpg

Ønsker å undersøke forekomsten av cøliaki i Norge

Noe av det mest spennende med dette prosjektet er at vi ønsker å utvikle en ny test for cøliaki, som vi tror er bedre enn dagens kommersielle tester, sier Eivind Ness-Jensen, som er leder for forskningsprosjektet.

2017 illustrasjon nett bred.jpg

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!  Professorene Knut E. A. Lundin og Ludvig M. Sollid spår at 2017 blir et spennende år for både forskere og cøliakere i Norge.