Forskning nytter_1200x700.jpg

Forskningsfondet for cøliaki

NCFs forskningsfond bidrar til å fremme forskning innen medisinsk, ernæringsmessig eller sosial sektor.

Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki ble vedtatt opprettet på årsmøtet til Norsk cøliakiforening 14. mai 1979, og er reist ved innsamlede midler, gaver og bidrag.
Fondets formål er å fremme forskning om cøliaki innen det medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor. Fondet utlyser hvert år midler til forskning med søknadsfrist 1. mai.
Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer og styret tar den endelige beslutningen ved tildeling av forskningsbidrag som skjer fra avkastning av grunnkapital og fra gaver. Leder av fondet er Overlege, Dr.med. Jarle Rugtveit, Barneavdelingen OUS HF Ullevål.


Søk om stipend

I 2018 utdeles det stipend til forskningsprosjekter for inntil kr. 250.000. Søknadsfristen er 1. mai 2018.

Søknadsinformasjon finner du her.
NCFs kontor er sekretariat for Forskningsfondets styre, og kontaktperson er Mona Elisabeth Lindholm, økonomi- og administrasjonskonsulent, 450 22 189 / mona.lindholm@ncf.no. 
 

Adresse:
Forskningsfondet for cøliaki
Norsk cøliakiforening
Pb 351 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 22 40 39 00
Epost: post@ncf.no

 

Støtt forskningsfondet

Vil du være med å støtte forskningsfondet? Husk at en gave til forskning er en gave til fremtiden.
SMS

Send ordet «Forske» til 2160 og du er med på å støtte Forskningsfondet med 200 kroner.

Gaver

Gaver til fondet kan innbetales til konto 7032 66 08430. Gaver til forskningsfondet gir rett til skattefradrag. Det er ingen nedre grense for fradraget, men dersom gaven utgjør mer enn 10.000 kroner, kan fradraget ikke overstige ti prosent av skatteyters alminnelige inntekt før fradraget for gaven. For å få fradrag for gaven må du oppgi ditt fødselsnummer på innbetalingen slik at NCF kan sørge for rapportering til skattemyndighetene. Om forhåndsutfylt beløp mangler på post 3.3.7 i selvangivelsen, ta kontakt med NCF og be oss om å rapportere dette på ditt fødselsnummer.

Aksjebrev

Du kan også støtte fondet ved å kjøpe aksjebrev/gavebrev pålydende kr 1.000. Betal inn beløpet til fondets konto, 7032 66 08430, gi beskjed til NCFs kontor og vi sender aksjebrevet i posten.

 

 

 

 

Klikk på logoene for mer info