Sekretariatet

Sekretariatet består av ti personer som holder til i NCFs lokaler sentralt i Oslo.

Knut H. Peterson

Generalsekretær
958 25 660

Anette Årsland

Prosjektleder
975 02 294

Lars André Johnsrud

Salgs- og markedskonsulent
908 68 043

Nina Sævik

Informasjonskonsulent / redaktør
976 13 479

Kristin T. Stenerud

Kommunikasjonskonsulent
988 70 413

Tone Nyvold

Fylkessekretær
402 10 538

Lise Friis Pedersen

Rådgiver ernæring
934 20 292

Hilde Marie Lundekvam Gravdal

Prosjektleder eksterne kurs
980 36 633

Mona Elisabeth Lindholm

Økonomi- og administrasjonskonsulent
450 22 189

Ruth Sandring

Organisasjonskonsulent
924 12 029