Søk om midler

Forskning nytter_1200x700.jpg

Forskningsfondet for cøliaki

Man kan støtte NCFs fond på flere måter  samt søke om stipend til forskning.

Frivillighet_1200x500.jpg

Søk om midler til forskning

Flere store forskningsprosjekter har fått støtte fra ExtraStiftelsen ved å søke midler via NCF.

Nettbrett_1200x500.jpg

Søk om midler til helseprosjekter

Flere helseprosjekter har fått støtte fra ExtraStiftelsen ved å søke midler via NCF.