Forskning_web.jpg

Ikke større risiko med cøliaki

NCF har mottatt spørsmål fra bekymrede medlemmer angående koronaviruset og cøliaki. Du har antagelig ikke større risiko for verken å få koronaviruset eller bli hardere rammet enn andre, selv om du har cøliaki.

Tekst: Tone Amundsen Nyvold


Flere har hørt at personer med autoimmune sykdommer er mer utsatt når det gjelder korona-viruset, men selv om cøliaki er en autoimmun sykdom, så blir den autoimmune reaksjonen i kroppen borte når man lever glutenfritt.

– Vi antar at en behandlet cøliaker på glutenfri diett er frisk fra sin cøliaki, og dermed ikke har noen økt risiko for alvorlig koronavirus-sykdom, sier professor Trond S. Halstensen, leder av Fagrådet i Norsk cøliakiforening.

– I hvor stor grad en nydiagnostisert cøliaker vil ha større risiko for alvorlig sykdom vil teoretisk være avhengig av hvor svekket man var før diagnosen ble stilt. Dårlig ernæring og avmagring på grunn av cøliaki, gir økt risiko for bakteriell lungebetennelse, og vi må kunne anta at det også vil kunne påvirke immunsystemet ved en koronavirus-infeksjon, men vi vet ikke hvordan det slår ut. Mange cøliakere har andre kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes type 1, som er påvist å øke sykeligheten ved koronavirusinfeksjon, forklarer Halstensen.


Diabetes og cøliaki

For de med dobbeldiagnosen cøliaki og diabetes type 1, så har de heller ingen økt risiko for å få koronaviruset, men som ved andre infeksjoner, kan diabetikere få problemer med å regulere blodsukkeret.

– Når du har diabetes, vil utfordringen med å regulere diabetesen bli større. Slik er det også med influensa og gjelder spesielt de med diabetes type 1. Det er årsaken til at vi alltid anbefaler folk med diabetes å vaksinere seg mot influensa. Men vi har foreløpig ingen kunnskap om at koronavirus er en mer vanskelig eller alvorlig sykdom for dem med diabetes enn influensa. Det har vi så langt ikke holdepunkter for å si, sier Trond Geir Jenssen til Diabetes.no.

Han er overlege ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, professor ved Universitetet i Oslo, og er medisinsk medarbeider for Diabetesforbundet, og understreker likevel at dette er en sykdom i utvikling, og at fakta endrer seg fra dag til dag.


Skremmende

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, opplyser Folkehelseinstituttet at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av koronaviruset:

 • Personer over 65 år
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Per i dag er det ikke kjennskap til andre definerte risikogrupper, men dette kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om viruset, skriver Folkehelseinstituttet.

– Dersom man ser på de data som finnes, så er dette en potensielt skremmende situasjon, men ikke spesielt skremmende for behandlede cøliakere. Mulig det ikke er skremmende for ubehandlede cøliakere heller, men her er det ingen som vet sikkert, sier Trond Sundby Halstensen.

De fleste får mild sykdom

Helsenorge.no, som er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge, opplyser om at de aller fleste som blir smittet av koronaviruset kun får en mild sykdom som ligner på forkjølelse, og de blir friske av seg selv etter noen dager eller uker. Noen kan få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær som følge av koronaviruset. Symptomer kan være feber, hoste og tungpustethet. Mange får også vondt i hodet og kroppen, og en del blir sår i halsen. Noen få dør av viruset.

Dersom du tror at du kan ha fått koronaviruset, skal du holde deg hjemme og ring fastlege eller legevakt. Nummeret til legevakten er 116117. Legen eller helsepersonell på legevakten vil fortelle deg hva du skal gjøre videre.

Kilde: helsenorge.no

 

 

Hvordan unngå smitte?

 • Ikke host eller nys direkte på andre.
 • Du bør, hvis mulig, holde minst én meters avstand til personer som hoster.
 • God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. 
 • Host inn i et papirlommetørkle som du kaster. Vask deretter hendene.
 • Hvis ikke papirlommetørkle, host i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, bruk desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Personer med alvorlig sykdom bør unngå å komme i fysisk kontakt med personer som har vært i områder med smitte de siste to ukene. Hvis det er mer enn to uker siden de kom hjem, og de ikke har symptomer som hoste, feber eller tungpustethet, er det trygt å besøke hverandre.

Ved mistanke om smitte:

 • Hold deg hjemme, og ring fastlege eller legevakt. Nummeret til legevakten er 116117. Legen eller helsepersonell på legevakten vil fortelle deg hva du skal gjøre videre.

Kilde: helsenorge.no

Klikk på logoene for mer info