budsjett.jpg

Informasjon om kuttet i grunnstønaden

Grunnstønaden vil dessverre bli redusert fra 1. mars 2019. Men kuttet i grunnstønaden blir ikke like dramatisk som først fryktet.

Regjeringen foreslo tidligere i høst å sette alle cøliakere ned på sats 1 - samt å kutte grunnstønaden for alle som har ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Etter intens mobilisering av NCF og medlemmer, ble kuttene heldigvis ikke fullt så dramatiske.

Endringer i grunnstønaden

• barn 0-4 år skal få en økning til sats 2 mot dagens sats 1.
• barn og unge fra 5-30 år skal få sats 3 i stedet for foreslått sats 1 – bl.a. fordi de har større behov for energi, samt ekstra utfordringer med «pålagte sosiale aktiviteter» i forbindelse med skole og utdanning.
• voksne cøliakere skal få sats 2 i stedet for sats 1 – som først foreslått av regjeringen.
• de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet skal fortsatt få grunnstønad på linje med cøliakere, i stedet for ingenting.

Oversikt over satsene kan dere se HER. NCF er glade for at kuttene ikke blir like store som fryktet, men vi er klar over at dette medfører en tilnærmet halvering av ytelse for voksne cøliakere og glutensensitive som i dag får sats 4. Vi vet at det er mange som nå kommer til å kjenne dette på økonomien, og det synes vi er veldig uheldig. 

Referansebudsjettet er magert 

Det er viktig å presisere at det var regjeringen, og ikke NCF som ønsket å redusere grunnstønaden. Regjeringen baserte seg på en SIFO-rapport som tok utgangspunkt i et referansebudsjett. 
Referansebudsjettet brukes på mange områder i samfunnet, f. eks. til å se hvor stort lån man kan få. Dette budsjettet innebærer et veldig nøkternt kosthold, og ligger ganske langt fra et gjennomsnittskosthold for de fleste. Det skal heller ikke dekke kafebesøk eller lignende. 

Det var innenfor rammene av dette budsjettet NCF måtte jobbe. Hvis vi skulle fremme endringsforslag måtte dette relatere seg til referansebudsjettet. NCF påpekte flere feil og mangler i rapporten, og utarbeidet en egen rapport som viste at det foreslåtte kuttet var alt for stort. Dette valgte regjeringen i første omgang å se helt bort ifra.

Profesjonell hjelp

Som en interesseorganisasjon har vi en viss påvirkningskraft, og den må vi bruke fornuftig. NCF har søkt profesjonell rådgivning eksternt, og både rådgivere og de politiske partiene vi har vært i kontakt med, signaliserte at det var helt urealistisk at stønaden ville bli beholdt slik den var. NCF valgte derfor å arbeide for en minst mulig reduksjon, basert på konkrete fakta og regnestykker i forhold til SIFOs referansebudsjett. Vi har grundig dokumentert at det faglige grunnlaget for kuttene var for svakt. 
Det var klart at det var KrF som satt med jokeren i årets statsbudsjett, og derfor er vi i NCF svært glade for å ha blitt hørt av KrF. Og resultatet ble at de sikret 200 millioner ekstra til grunnstønad for fordyret kosthold enn regjeringens opprinnelige forslag.

Noen av dere er fornøyde med dette resultatet, mens andre er skuffet og mener at vi ikke skulle "finne oss i" dette kuttet. Det er dessverre ikke opp til NCF å bestemme dette. Vi vet også at politikerne våre har sett til våre naboland, og både i Danmark og Finland er støtte til fordyret kosthold fjernet. I første forslag forsøkte også regjeringen å sette en strek over støtten til de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Det ble heldigvis ikke vedtatt.

Motvirke utenforskap blant barn og unge

Etter å ha rettet opp feil og mangler i SIFO-budsjettet, landet vi på kr 1050,- som et minimum for stønad. Dette ble da vårt utgangspunkt. Da ungdom ifølge Norsk helseinformatikk trenger opptil 40 % mer næring enn det som var satt opp i referansebudsjettet, kunne vi legge til en ekstra sum til denne gruppen med forankring i medisinske argumenter. Barn og unge i alderen 5-30 år har også ekstra kostnader i forbindelse med «pålagte sosiale aktiviteter» som for eksempel barnebursdager, skoleavslutninger, idrettsarrangementer og studier. Dette handler altså både om ernæring, og fare for utenforskap blant barn og unge. 

Tusen takk

Vi vil gjerne takke alle dere flotte medlemmer som har stått på over det ganske land. Dere har vist dere som en stor hær, og vi er veldig stolte av at vår felles innsats har ført til 200 millioner mer i potten til grunnstønad. Hadde det opprinnelige forslaget blitt stående, ville situasjonen blitt veldig vanskelig for mange.


NCFs rapport til Arbeids- og sosialdepartementet finner du HER

SIFO-rapporten finner du HER

Referansebudsjettet finner du HER
 

Klikk på logoene for mer info