Ordfører og Johan Ek 5_1200x500_BW.jpg

     Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, og Dr. med. Johan Ek. Foto: Hilde L. Gravdal.

Kongens fortjenstmedalje til dr. med. Johan Ek

Dr. med. Johan Ek Kongens har blitt tildelt fortjenstmedalje for sitt ekstraordinære engasjement for cøliakipasienter og cøliakisaken. 

altNCF står bak søknaden og utdelingen foregikk på Radisson Blu Airport Hotell på Gardermoen. Tilstede ved utdelingen var Drammens ordfører, familie, tidligere kolleger samt representanter fra cøliakiforeningen.

Johan Ek har på området cøliaki og barn gjort en betydelig innsats i selve legegjerningen, i sitt forskningsarbeid og gjennom en ekstraordinær pasientomsorg. Hans engasjement for NCF sentralt og lokalt i Buskerud er helt enestående.

Bakgrunn for søknaden

Johans innsats har resultert i bedret kunnskap om cøliaki og diagnostisering av denne sykdommen - spesielt når det gjelder barn - både blant leger, annet helsepersonell og generelt i samfunnet. I tillegg har hans arbeid bidratt til at mange har fått en bedret livskvalitet og lært seg å leve godt med sykdommen. Da NCF ble etablert i 1974 var det generelt lite kunnskap om cøliaki i samfunnet, og bare noen få leger kunne mye om sykdommen. I 1970-årene kom det imidlertid på banen noen få personer som skulle få mye å si for norske cøliakeres hverdag i årene framover.

En av disse var Johan Ek. Han var på den tiden barnelege ved Rikshospitalet i Oslo og ble involvert i arbeidet med Norsk cøliakiforening helt fra starten, når det gjaldt barn og cøliaki. I 1980 begynte han sitt arbeid ved barneavdelingen på Buskerud sentralsykehus, hvor han ble værende helt til han gikk av med pensjon i 2006.

Vi i NCF gratulerer dr. med. Johan Ek med denne fortjente utmerkelsen!

Klikk på logoene for mer info