_globalassets_stortingsrepresentanter_olaug-bollestad_hoyopploselig_krf2017_fotogunnhildsoras-3.jpg

Olaug Bollestad og resten av KrF ønsker å begrense kutt i stønaden til alle glutensensitive.

KrF tar et langt steg i riktig retning

Kristelig Folkeparti la fredag formiddag frem sitt forslag til alternativt statsbudsjett. De går mot regjeringens forslag om å sette cøliakeres grunnstønad til minimumsnivå og kutte støtten til dem med ikke-cøliakisk glutenintoleranse helt.

Det alternative statsbudsjettet for 2019 er ekstra viktig i år, når KrF skal i forhandlinger for å kanskje bli del av regjeringen. Vi har de siste månedene jobbet med alle partiene på Stortinget for å forklare hvorfor det ikke kan gjennomføres dramatiske kutt i støtten til våre medlemmer.

Det har ikke vært noen enkel oppgave. Både regjeringen og SIFO har lagt prestisje i denne saken og jobbet for å hindre at forslaget deres reverseres. Alle med cøliaki vet at rapporten tar feil og det faglige grunnlaget for svakt, men vi har tydelig opplevd hvordan den har vært fasit for mange. Det har derfor vært helt avgjørende viktig for oss å være konstruktive og faktabaserte i alt vi gjør.

Som dere vet, så har vi gått grundig gjennom det faglige grunnlaget til SIFO og påpekt alle feil og mangler. Vi har møtt departementet, politikere og vært svært aktive i mediene. Medlemmer over hele Norge har også gjort en fantastisk innsats og fått fokus på hva disse voldsomme kuttene faktisk vil innebære for norske familier.

Alt dette har fungert og gjort at det er et handlingsrom for å få til endring i riktig retning. Vi har forklart alle som vil høre at vi mener det aller beste hadde vært å få på plass et bedre faglig grunnlag før man tar en avgjørelse. Det bør ligge virkelig bunnsolid forskning i bunn for en reduksjon i støtte som er så viktig for så mange. Dette handler om livet, helsen og livskvaliteten til nordmenn. 

Men politikk handler om kompromisser, og vi ville ikke oppnådd noe som helst om vårt eneste standpunkt var at ting skal være som i dag. Våre aller viktigste punkter til KrF i innspurten har vært å ikke la støtten bli satt til minimumsnivå, samt å la dem som har diagnoser på at de ikke tåler gluten få beholde støtten, selv om de ikke er cøliakere.

Om det ikke er mulig å vente på et bedre faglig grunnlag, har vi ment at alle barn og unge må få sats 3. De øvrige, inkludert dem med ikke-cøliakisk glutenintoleranse, må få minst sats 2. Dette har KrF tatt inn i sitt alternative budsjett:

«Grunnstønaden for ekstrautgifter for glutenfritt kosthold bør etter vårt syn endres slik Norsk Cøliakiforening har foreslått, ved at personer med cøliaki og personer med non-cøliaki glutenintoleranse i alderen 5-30 år får sats 3, mens øvrige aldersgrupper får sats 2.» (Side 7 i KrFs alternative statsbudsjett)

Vi forstår at mange mener støtten burde blitt stående som i dag for alle. Vi jobber videre og er i dialog med politikerne og andre partier om å vente med endringer til et bedre faglig grunnlag er på plass. Men det er et enormt stort og viktig fremskritt at KrF tar ansvar og kommer oss i møte på denne måten. Vi er veldig stolte over å ha nådd frem og lyktes med dette. Det håper vi også alle medlemmene og alle som har bidratt er.

Klikk på logoene for mer info