009395_Kent-Even-Grundstad_Visit-Bodoe_web.jpg

Foto: Kent Even Grundstad / Visit Bodø

Live-rapportering fra landsmøtet i Bodø
26.-27. oktober

NCF arrangerer landsmøte i Bodø i helgen 26. - 27. oktober. Er du interessert i å vite hva som skjer? Da kan du følge med her, vi har "live-rapportering" av sakene i denne artikkelen fra lørdag kl. 9:00.

Denne siden oppdateres automatisk. Sist oppdatert: 15.11.2019 13.23  

Kl 11.40

Leder Asbjørn Jørgensen takker NCF Nordland for et flott gjennomført landsmøte. Han ser fram til å gå videre med et nytt styre, og vil avslutte det flotte landsmøtet med lunsj og bursdagskake for NCF som fyller 45 år i år. Landsmøtet 2019 er dermed avsluttet.

Kl 11.38

 Dirigentene Lise Friis Pedersen og Helge Berg Andersen for tilliten og takker NCF Nordland for et flott landsmøte.

 

Kl 11.25

Generalsekretær Knut H. Peterson tar ordet. Han tar opp grunnstønaden som er under press, og ønsker å legge fram en resolusjon som landsmøtet kan enes om. Den blir vedtatt.

Kl 11.20

Valg av kontrollkomité. Valgkomiteens innstilling blir tatt til følge, og alle kandidatene blir valgt ved akklamasjon.

Leder: Kåre Solberg, NCF Vestfold
Nestleder: Bjørn Korsmo, NCF Hedmark
Styremedlem: Sissel Sørlie, NCF Hedmark
Varamedlem: Laila Norén Røyseng

Revisor:
Sandberg Revisjon As blir gjenvalgt

 

Kl 11.17

Benkeforslag Anita Schjøth fra NCF Buskerud blir foreslått og valgt som styremedlem i valgkomiteen.
Helge Berg Andersen, NCF Hordaland, blir valgt som varamedlem i valgkomiteen.

Kl. 11.16

Ellen Valheim, NCF Rogaland, blir valgt som nestleder i valgkomiteen.

Kl 11.15

Det blir fremsatt benkeforslag på Ellen Valheim som nestleder i valgkomiteen.

Kl 11.13

Laila Vigsøe blir valgt som leder for valgkomiteen.

Bjørn Arne Conolly og Sissel Helene Larsen trekker sine kandidaturer som styremedlem i valgkomiteen.

Kl 11.08

Det stemmes over leder til valgkomiteen. Kandidatene er:
Laila Vigsø, NCF Hordaland
Wenche Hoel Røine, NCF Buskerud

Kl 11.07

Det kommer et benkeforslag til vervet som leder av valgkomiteen: Laila Vigsø, NCF Hordaland.

Kl 11.05

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomité er:

Leder: Wenche Hoel Røine, NCF Buskerud
Nestleder: Sissel Helene Larsen, NCF Telemark
Styremedlem: Bjørn Arne Conolly, NCF Vestfold
Varamedlem: Helge Berg Andersen, NCF Hordaland

Kl 11.04

Hege Elisabeth Hammersland, NCF Vestfold, blir valgt som 3. varamedlem.

Kl. 10.58

Valg av 3. varamedlem, to kandidater:
Hege Elisabeth Hammersland, NCF Vestfold
Torill Aamodt, NCF Buskerud

Kl. 10.40

Sølvi Malmbekk blir valgt til 2. varamedlem.

Vibeke Haddal Lien blir valgt til 1. varamedlem

Valg av 1. varamedlem:

Henning Hauge-Nilsen trekker seg.

Benkeforslag:
Vibeke Haddal Lien
Tarald Hole
 

Kl 10.48

Opptellingen er gjort. Disse ble valgt til styremedlemmer:

Styremedlem: Anne Betty Sødal, NCF Trøndelag
Styremedlem: Dag Inge Aae, NCF Møre og Romsdal
Styremedlem: Linn Eli Haugli Jensen
Styremedlem: Sigmund Svendsen, NCF Rogaland
Styremedlem: Øyvind Wabø, NCF Vestfold

Kl 10.15

Pause til 10.30 mens tellekorpset teller stemmer.

Kl 10.08

LM 15 Valg. Det skal stemmes over øvrige styremedlemmer. Det skal avgis stemmer på fem navn av følgende liste:

Styremedlem: Ann Kristin Andersen, NCF Østfold
Styremedlem: Anne Betty Sødal, NCF Trøndelag
Styremedlem: Dag Inge Aae, NCF Møre og Romsdal
Styremedlem: Linn Eli Haugli Jensen
Styremedlem: Torill Aamodt, NCF Buskerud
Styremedlem: Sigmund Svendsen, NCF Rogaland
Styremedlem: Tarald Hole, NCF Vestfold
Styremedlem: Øyvind Wabø, NCF Vestfold

Kl 10.06

LM 15 valg. Det blir ikke oppnådd kontakt med Vibeke Haddal Lien, NCF Troms, for å bekrefte at hun vil stille som styremedlem. Forslaget blir derfor trukket.

Kl 10.03

LM 15 Valg. Det har kommet benkeforslag på Vibeke Haddal Lien, NCF Troms, som styremedlem.

Kl 10.01

LM 15 Roger Slettås er valgt til nestleder med 36 stemmer.

Kl 09.53

LM 15 Valg av nestleder. Valget står mellom Vibeke Haddal Lien, NCF Troms og Roger Slettås, NCF Finnmark. Det velges skriftlig.

Kl 09.52

LM 15 Asbjørn Jørgensen fortsetter som leder med 47 stemmer.

Kl 09.48

LM 15 Tellekorpset teller stemmer.

Kl 09.45

LM 15 Valg. Siden det er to kandidater til ledervervet, stemmes det skriftlig.

Kl 09.30

Da er det klar for valg. Valgkomiteens forslag til sentralstyret legges fram. Her er valgkomiteens forslag til sentralstyret:


Leder: Ørjan Bye, NCF Oslo og Akershus
Nestleder: Vibeke Haddal Lien, NCF Troms
Styremedlem: Roger Slettås, NCF Finnmark
Styremedlem: Ann Kristin Andersen, NCF Østfold
Styremedlem: Anne Betty Sødal, NCF Trøndelag
Styremedlem: Linn Eli Haugli Jensen
Styremedlem: Dag Inge Aae, NCF Møre og Romsdal
1. varamedlem: Henning Hauge-Nilsen, NCF Oslo og Akershus
2. varamedlem: Sølvi Malmbekk, Nordland
3. varamedlem: Hege E. Hammersland, NCF Vestfold

Personer fra Sentralstyret som ønsker gjenvalg er:

Leder: Asbjørn Jørgensen, NCF Nordland
Styremedlem: Torill Aamodt, NCF Buskerud
Styremedlem: Sigmund Svendsen, NCF Rogaland
Styremedlem: Tarald Hole, NCF Vestfold

Det er kommet benkeforslag:
Nestleder: Roger Slettås, NCF Finnmark

Kl 09.26

Pause til 09.30.

Kl 09.23

LM 14 Budsjett for NCF 2020 og 2021. Sentralstyrets leder legger frem saken. Det stemmes over budsjettet, basert på dagens økonomiske modell.  Den vedtas enstemmig.

Kl 09.21

LM 13 Honorarer sentralstyremedlemmer og 1. varamedlem. Det stemmes over saken og sentralstyrets forslag er enstemmig vedtatt.

Kl 09.20

LM 11 Det stemmes og sentralstyrets forslag blir nedstemt.

Kl 09.09

LM 11 Saken om ny økonomisk ordning legges frem av sentralstyret. Sentralstyret ønsker klarere retningslinjer for bruk av midler i fylkeslagene. Saken diskuteres.

Kl 09.05

Landsmøte starter igjen. Første sak er LM 11 Ny økonomisk ordning.

Vi er tilbake i morgen klokken 09.00 med flere saker, blant annet om ny økonomisk ordning, honorarer og ikke minst valg av sentralstyremedlemmer. Følg med!

Kl 16.11

Landsmøtet avsluttes for dagen, og valgkomiteens leder presenterer sin innstilling til sentralstyret.

Kl 16.03

LM 10 Det har kommet inn tre ulike forslag til strategidokument. Det ble vedtatt å implementere de nye forslagene i strategidokumentet.

Kl 15.52

LM 10 De ulike punktene på strategiplanen diskuteres. Engasjementet er stort.

Kl 15.40

LM 10 Generalsekretæret forteller om bakgrunnen for strategiplanen. Strategiplanen er utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte.

Kl 15.37

LM 10 Strategiplan 2020-2021. Bakgrunn for forslaget er at landsmøte vedtar strategiplan for neste to årene. Strategiplanen som er presentert blir diskutert

Kl 15.36

LM 09 Det stemmes over alle endringer i vedtaktene. Vedtektsendringene blir enstemmig vedtatt.

Kl 15.31

LM 09 § 11.1 om medlemskapets rettigheter og plikter diskuteres. Sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt

Kl 15.30

LM 09 § 10.3 ble lagt frem og sentralstyrets forslag ble enstemmig vedtatt

Kl 15.26

LM 09 Det stemmes over sentralstyrets forslag om endringer i § 10 og 10.2. og det blir enstemmig vedtatt.

Kl 15.22

LM 09 § 10 og 10.2 om at NCF sitt ernæringsråd skal ut som organ av vedtektene diskuteres. Det kommer forslag om ytterligere endringer av tekst under punktet, som en konsekvens av at teksten om ernæringsrådet går bort.

Kl 15.21

LM 09 § 8.2 om NCFs kontrollkomite legges frem av sentralstyre. Det stemmes og forslaget blir enstemmig vedtatt.

Kl 15.20

LM 09 Det stemmes over Østfold sitt forslag til endringer, som blir vedtatt.

Kl 15.17

LM 09 § 8.1; presisering av valgkomiteens arbeid og innstilling, blir lagt frem. Det har kommet inn et forslag, i tillegg til sentralstyretst forslag.

Kl 15.15

LM 09 Sentralstyret foreslår å endre teksten noe i § 7.6. Landsmøte stemmer over sentralstyrets forslag til tekst. Sentralstyrets forslag angående § 7.6 blir enstemmig vedtatt.

Kl 15.09

LM 09 Sentralstyret forklarer sitt forslag til endringer i § 7.6 om valg på Landsmøte. Forslaget diskuteres.

Kl 15.00

LM 09 Det diskuteres § 7.2 i vedtektene om sammensetning i landsmøte. Etter endringer i antall fylkeslag foreslås delegatfordelingen endret. Det stemmes og sentralstyrets forslag blir vedtatt.

Kl 14.55

LM 09 Det stemmes over § 4.2 i vedtektene, opprettelse av fylkeslag. Om hvorvidt denne paragrafen skal strykes. Forslaget blir nedstemt.

Kl 14.51

LM 09 Det bestemmes at landsmøte går gjennom punkt for punkt. Vedtektsendringer som ikke er lagt frem på forhånd vil ikke bli behandlet her.

Kl 14.50

LM 09 Det diskuteres hvordan gjennomgangen av vedtektene skal foregå, og hvilke paragrafer det skal stemmes over.

Kl 14.46

LM 09 Vedtektsendringer. Det er bare landsmøte som kan vedta endringer i Norsk cøliakiforening sine vedtekter. Sentralstyret foreslår endringer som landsmøte skal stemme over. Sentralstyret foreslår at landsmøte går gjennom punkt for punkt i vedtektene, og vil til slutt stemme over de totale endringen.

Kl 14.41

Østfolds forslag skal stemmes over og dette blir vedtatt. Sentralstyrets forslag blir dermed nedstemt.

Kl 14.39

LM 12 De ulike forslagene presenteres.

Kl 14.24

LM 12 Det har kommet inn tre ulike forslag til vedtak. Det jobbes med å sammenfatte de ulike forslagene som det skal stemmes over.

Kl 14.04

LM 12 Medlemskontigent 2020-2021. Diskusjon om dette.

Kl 11.41

LM 07 Saken diskuteres. Sentralstyrets forslag vedtas, mot 6 stemmer.

Kl 11.39

LM 07 Endringer i organisasjonen. Det forslås at ernæringsrådet legges ned og erstattes av prosjektgrupper med ulike arbeidsoppgaver og fokusområder. Saken legges fram.

Kl 11.37

LM 06 Det har ikke kommet flere forslag og det stemmes over sentralstyrets forslag til vedtak. Sentralstyrets forslag vedtas.

Kl 11.25

LM 06 Ny representasjon på landsmøte behandles. Fra 2020 reduseres fylker til 11. Representasjonen til NCFs landsmøte er basert på antall fylker og antall medlemmer innen hvert fylke. Sentralstyret har lagt frem en modell som tilpasses nye fylkesgrenser. Denne modellen diskuteres.

Kl 11.07

Pause til 11.20.

Kl 11.05

LM 05 Nytt forslag leses opp. Det stemmes over forslaget, og dette blir enstemmig vedtatt.

Kl 10.49

LM 05 Arbeid i- og innstilling fra valgkomiteen behandles. Det diskuteres hvordan kandidatene til de ulike vervene skal presenteres. Det har kommet et nytt forslag til innstilling, dette diskuteres. Setralstyret trekker sitt forslag og stiller seg bak det nye forslaget.

Kl 10.48

LM 04 Forretningsorden godkjennes.

Kl 10.33

LM 04 Forretningsorden for Landsmøte behandles. Det foreslås en taletid begrenset til 3 minutter, da det er mange saker som skal behandles i helgen.
Forretningsordenen godkjennes.

Kl 10.32

LM 03 Sakslisten er godkjent.

Kl 10.29

LM 03 Forslag om at sak nr 12 skal bli behandlet før sak nr 9. Dette blir enstemmig vedtatt.

Kl 10.00

Pause mens redaksjonskomiteen lager forslag til endelig saksliste.

Kl 09.46

LM 03 godkjenning av saksliste behandles. Rekkefølge på saker diskuteres.

Kl 09.44

LM 02 Valg av landsmøtefunksjoner; valg av referenter, tellekorps, protokoll-underskrivere og redaksjonskomite.

Kl 09.42

LM 01 Innkallingen godkjent.

Helge Berg Andersen fra NCF Hordaland og Lise Friis Pedersen fra sekretariatet blir valgt som dirigenter.

Kl 09.33

Generalsekretær Knut H. Peterson kommer på scenen. - Opptakten til dette landsmøtet har dessverre ikke vært den beste, da regjeringen nok en gang har fremmet forslag om å kutte i grunnstønaden. Det har tatt mye tid.

Kl 09:28

Leder Asbjørn Jørgensen ønsker velkommen til landsmøte i Bodø.
Vi forbereder organsisasjonen til å være fremtidsrettet. Vi skal være aktive og offensive overfor politikere og media.
Når det gjelder forskning, så er det norske forskningsmiljøet fremst i verden.
Det er et mål at våre medlemmer og tillitsvalgte skal være eksperter på glutenfritt.

Kl 09:17

Nydelig minikonsert ved Bodø domkirkes ungdomskor.

Kl 09:00alt

Fylkesleder i Nordland NCF, Sølvi Malmbekk, ønsket velkommen til Landsmøte 2019 i Bodø. Deretter kommer ordfører Ida Marie Pinnerød på scenen for å ønske alle velkommen på vegne av Bodø kommune.

- Når mennesker møtes, kan det skje magiske ting. Håper at dette er dager der vi får skape diskusjoner og debatter, som får viktige ting til å skje, sier ordfører Ida Marie Pinnerød (A).

- Vi vil skape et samfunn med fokus på helse, og kunnskap om det vi ikke kan så mye om. Skape et samfunn der alle kan kjenne at vi alle er med, sier ordføreren og berømmer NCF for å gjøre en god jobb på nettopp dette området.

 

Saksliste for landsmøtet

LM 03  Godkjenning av sakliste
Formell sak for å kunne sette landsmøtet.

LM 04  Forretningsorden for landsmøtet
«Kjøreregler» for hvordan landsmøtet gjennomføres. F.eks. hvor mange ganger man kan ta ordet i en sak.

LM 05  Arbeid i- og innstilling fra valgkomiteen
Forslag om at valgkomiteen har alle kandidater til et verv i prioritert rekkefølge. I dag fremmes kun en kandidat til hvert verv.

LM 06  Ny representasjon på landsmøtet
En justering når vi reduserer til 11 fylkeslag.

LM 07 Endringer i organisasjonen
Foreslår å legge ned Ernæringsrådet og erstatte det med arbeidsgrupper.

LM 08  Rapport fra kontrollkomiteen
Om arbeidet i komiteen de siste to årene.

LM 09  Vedtektsendringer
Hovedsak justeringer ift. vedtak som er gjort på landsmøtet.

LM 10  Strategiplan 2020-2021
Landsmøtets oppdrag til organisasjonen for de neste 2 årene. Strategiplanen består bl.a. av 4 fokusområder hvor det under hvert område er satt opp ett hovedmål og tre delmål.

LM 11  Ny økonomisk ordning
Et forslag for best mulig utnyttelse av midlene.

LM 12  Medlemskontingent 2020 - 2021
Forslag om at kontingenten ikke økes de neste 2 årene.

LM 13  Honorar sentralstyremedlemmer og 1. varamedlem
Forslag om samme ordning som tidligere år.

LM 14  Budsjett for NCF 2020 og 2021
Rammebudsjett for de to neste årene.

LM 15  Valg
Valg til sentralstyre, valgkomité og kontrollkomité.

Klikk på logoene for mer info