Forskning (2) for nett.jpg

Vil utvikle en ny og bedre metode for å diagnostisere cøliaki

– Prosjektet gjelder innsamling av blodprøver fra deltakere i HUNT4-undersøkelsen i Trøndelag til bruk i et prosjekt hvor vi prøver å utvikle en ny og bedre metode for å diagnostisere cøliaki, sier professor Ludvig M. Sollid.

– Vi ønsker å undersøke om vi kan diagnostisere cøliaki i en blodprøve ved å påvise gensekvenser som finnes i T-celler som gjenkjenner gluten. Vi vet at glutenreaktive T-celler bare finnes hos cøliakere. T-celler bruker en reseptor (molekyl) på celleoverflaten for å gjenkjenne et fremmed stoff (f.eks. gluten).

Hver T-celle har i utgangspunktet en unik slik reseptor, og dette gjenspeiler seg også i gensekvensene som koder for denne reseptoren. T-celle-reseptorene og de samsvarende genene kan derfor brukes som T-cellens fingeravtrykk. Vi tror at det burde være mulig å utvikle en diagnostisk test basert på påvisning av slik gensekvenser i T-celler, sier Ludvig M. Sollid, professor og prosjektleder for forskningsprosjektet som nå har fått støtte. Sollid er også leder av K.G. Jebsen senter for cøliakiforskning ved UiO og OUS-Rikshospitalet. 

–  Hva er målet med prosjektet?

– Enkelt fortalt ønsker vi i det store prosjektet å påvise på gennivå fingeravtrykket til glutenreaktive T-celler. Ved utviklingen av cøliaki deler de glutenreaktive T-cellene seg så det blir mange datterceller (kloner) med identisk opphav. Det burde gjøre det lettere å påvise de aktuelle gensekvensene som finnes i disse mangfoldiggjorte T-cellene. Lykkes vi, vil dette vil være en fundamental ny måte å diagnostisere cøliaki på, og som forhåpentligvis er bedre enn metodene vi bruker i dag, forteller Sollid. 

Stor takk til de som donerer blodprøver

Prosjektet involverer Shiva Dahal-Koirala og Louise Fremgaard Risnes som jobber som postdoktorer i Sollids gruppe. De vil gjøre gensekvensering. Prosjektet involverer førsteamanuensis Geir Kjetil Sandve som er bioinformatiker og som skal analysere gensekvensene med kunstig intelligensmetoder. Midlene fra NCFs Forskningsfond vil som nevnt brukes til å samle inn og bearbeide blodprøver fra deltakere HUNT4-undersøkelsen i Trøndelag.

– Vi vil gjerne rette en stor takk til alle de som vil donere disse blodprøvene! Rekruttering av personer som gir blodprøve er det førsteamanuensis Eivind Ness Jensen ved NTNU/HUNT forskningssenter (Levanger) som er ansvarlig for. Han er selvsagt involvert i prosjektet, og det er også professor Knut Lundin. Av de kr 150.000 vi er så heldige å ha fått fra Forskningsfondet, vil kr 75.000 brukes i Levanger og kr 75.000 vil brukes i Oslo, avslutter Sollid.  

Fingeravtrykk fra glutenreaktive T-celler

Prosjekt: Innsamling av hvite blodceller fra cøliakere og kontroller som deltar i HUNT4-studien.

Prosjektleder: Ludvig M. Sollid, professor og leder av K.G. Jebsen senter for cøliakiforskning ved UiO og OUS-Rikshospitalet. 

Støtte: Har fått kr 150 000 i støtte.

 

Forskningsfondet

NCFs forskningsfond deler årlig ut stipend til forskning som kan øke kunnskap og forståelse om glutenintoleranse. 

Vil du støtte forskning? ​​​​​​​Send SMS med ordet «forske» til 2160, da støtter du fondet med kr 200 (engangsbeløp) eller du kan vippse til Forskningsfondet på 589328.

Klikk på logoene for mer info