Skole_SFO_barnehage_1200x500.jpg

Fokus på udiagnostiserte barn

Mange barn går med plager som skyldes uoppdaget cøliaki. Det vil NCF gjøre noe med i årets hovedkampanje, Finn cøliaki.

Kampanjen handler om å finne og hjelpe flest mulig av disse barna, slik at de kan slippe plagene, få bedre helse og livskvalitet. Symptomene på cøliaki er mer enn vondt i magen, og diffuse plager gjør at mange barn går med cøliaki uten å bli oppdaget. Dessverre tenker foreldre og helsepersonell for sjeldent på cøliaki ved slike symptomer, og mange med udiagnostisert cøliaki går med store plager alt for lenge.

Ubehandlet kan plagene bli verre og føre med seg andre sykdommer og helseplager. Derfor er det viktig at riktig diagnose blir satt så tidlig som mulig. I Norge ser forekomsten ut til å være ca. 0,7 % med diagnostisert cøliaki blant norske barn under 15 år. Det betyr ca. 7000 barn, siden det er ca. 1 million barn i Norge. Om vi har samme forekomst som i Sverige etter screening (totalt over 2,0 %), kan det se ut som det finnes ytterligere 1,3 % eller 13-14000 barn som ikke er diagnostisert i Norge, anslår leder av barnelegeforeningen Ketil Størdal.

Årets kampanje har fokus på:

  1. Øke kunnskapen hos allmennleger om symptomer på uoppdaget cøliaki hos barn
  2. Øke bevisstheten rundt dette i befolkningen generelt, både hos foresatte, lærere, helsesøstre og andre.

Målsetningen for kampanjen er at 1500 barn skal diagnostiseres i løpet av det neste året. Det betyr rundt 1000 flere barn enn det som er vanlig pr år.

Essensielt i kampanjen er å få ut relevant informasjon til foresatte, barnehageansatte, lærere og helsesøstre. Disse gruppene kan gjerne se at barnet har plager og at plagene kan skyldes annet enn «vanlig» vondt i magen eller slapphet.

NCF har utviklet kurs rettet mot leger og mot helsesøstre, der blant annet symptomer og «tenk cøliaki» vektlegges. På den måten fungerer også disse kursene som et viktig element med tanke på å nå målsetningen for kampanjen.

 

 

 

 

 

 

Klikk på logoene for mer info