2017_1200x500.jpg

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!  Professorene Knut E. A. Lundin og Ludvig M. Sollid spår at 2017 blir et spennende år for både forskere og cøliakere i Norge.

Tekst: Nina Sævik, NCF


 Vi har spurt to av de fremste cøliakiforskere, Knut E. A. Lundin og Ludvig M. Sollid, om hvordan de ser på året som kommer.

Et spennende år

- Jeg forutser at 2017 blir et meget spennende år for oss og for cøliakerne i Norge, sier Knut E. A. Lundin. Han er utdanningsleder, Klinmed, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo, overlege, dr. med., Gastro undersøkelse, OUS Rikshospitalet og gruppeleder ved KG Jebsen Senter for cøliakiforskning.

- Som kjent startet vi i august 2016 et forskningssenter for cøliaki med støtte fra Kristian Gerhard Jebsen Stiftelsen, der professor Ludvig M. Sollid er senterdirektør og vi begge er gruppeledere. Aktiviteten ved senteret er helt avhengig av biologisk materiale fra cøliakere, her er vi i en unik situasjon siden vi har et så tett samarbeid mellom det kliniske miljøet på Oslo Universitetssykehus og det immunologiske miljøet. Og fordi de aller fleste cøliakere vi undersøker og behandler stiller opp med biopsier og blod til forskning, samt at mange er villige til å delta i studier. NCF er en uvurderlig samarbeidspartner her.

Tøffe krav i legemiddelbransjen

- Min hovedrolle i KG Jebsen Senter for cøliakiforskning er å delta i kliniske studier, sier Lundin. Og forteller at her skjer det veldig mye spennende. - For fem år siden var det fem firmaer som jobbet med utvikling av medisiner som kan hjelpe cøliakere og kanskje kan gjøre at man kan spise vanlig kost, eller kan tåle noe gluten. En nylig opptelling nå viser at det er 20 firmaer som jobber med det samme. I 2016 har vi vært med på en stor, internasjonal uttesting av et glutennedbrytende enzym som behandling av cøliaki med vedvarende totteforandringer. Vi hadde med nesten 25 pasienter, fem var med på selve uttestingen. Dessverre ble ikke den studien vellykket og firmaet som stod bak ble lagt ned. Tøffe krav i legemiddelbransjen, men preparatet kommer sannsynlig til å bli utviklet videre, sier Lundin.

Arbeider med vaksine mot cøliaki

- Vi er også med på en annen studie der pasienter med forløper til lymfekreft i tarmen, en sjelden komplikasjon til cøliaki, behandles. For 2017 arbeider vi nå svært aktivt med ikke mindre enn tre tilnærminger; 1) «vaksine» mot cøliaki, 2) hemmere av et enzym i slimhinnen som endrer gluten og gjør det skadelig og 3) spesifikk blokkering av de skadelige T-cellene slik at disse ikke finner frem til tarmen. Det er virkelig utrolig mange detaljer som må på plass, ikke minst må vi være sikre på at medisinene er trygge for cøliakere. Mange med cøliaki vil aldri være interesserte i noen medikamentell behandling, andre vil helt sikkert ønske dette velkommen. Vi kan allerede nå varsle at vi vil invitere behandlete cøliakere til våre studier der pasienter spiser gluten i kontrollerte former, enten i 3 dager eller i noen få uker. Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!

Verdensledende forskningsmiljø

- I 2017 ser jeg fram til å utvikle vårt nystartede forskningssenter ved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus, KG Jebsen Senter for cøliakiforskning, sier Ludvig M. Sollid. Han er professor og overlege, dr. med, OUS, leder for Senter for immunregulering og KG Jebsen Senter for cøliakiforskning ved UiO og OUS, leder for Forskningsfondet for cøliaki.
 Det blir utrolig spennende. Dette vil gå hånd i hånd med utvikling av et såkalt verdensledende forskningsmiljø ved Universitetet i Oslo innenfor cøliakiforskning. Dette gir oss gode økonomiske rammer, anledning til å knytte til oss verdensledende forskere og fantastiske muligheter til å utvikle vår forskning i Oslo.
 

Klikk på logoene for mer info