Forskning_1200x500.jpg

Satser høyt på forskning

NCFs søsterorganisasjon i England, Coeliac UK, er desidert den cøliakiforeningen som satser mest på forskning i Europa. Forskning har høy prioritet, også blant medlemmene. Her få vi vite litt om hvordan de jobber.

Heidi Urwin, som er Research Manager i Coeliac UK, forteller at det til vanlig varierer hvor mye midler som utdeles årlig, og at beslutningen tas hvert år av styret.

- Det utdeles mellom 100 000-200 000 pund i året, og hvis det er begrenset med midler et år, utsettes utdelingen til året etter, så utdeles det heller en større sum da. Hvert år finansierer vi også, sammen med the Medical Research Council, et stipendiat; Clinical Research Training Fellowships. Hvert Fellowship koster 200 000 pund over tre år.

Urwin forteller videre at midler til forskning kommer fra donasjoner, pengeinnsamlinger (inkludert veldedige stiftelser), medlemskontingent og legater. De har en forskningsstrategi som definerer hvilken forskning de skal støtte.

- Vi støtter forskning som underbygger og integreres med aktiviteter i strategiplanen vår, og som vurderes opp mot den mer langsiktige strategien vår i å forstå cøliaki og dermatitis herpetiformis (DH). Personer med cøliaki og DH skal dra nytte av forskningen som støttes av Coeliac UK. Søknader fra både Storbritannia og utlandet vurderes. Forskningsmiljøet på Rikshospitalet har også fått tildelt midler fra Coeliac UK.

Urwin forteller videre at på hjemmesiden deres, coeliac.org.uk, vises det en oversikt over prosjekter som de støtter. Prosjektene handler om blant annet følgende temaer:

  • Identifisere personer med cøliaki som kan være følsomme for havre
  • Utvikling av en ny diagnostisk test som ikke krever inntak av gluten
  • Identifisere faktorer som kan påvirke kognitiv dysfunksjon ved cøliaki
  • Å forstå hvorfor noen pasienter med cøliaki ikke føler seg bedre til tross for at de spiser glutenfritt

Det er imponerende hvor høyt Coeliac UK setter forskning, og hvor mye penger de klarer å tildele.

Ifølge Urwin etablerte de i 2014 et panel bestående av vanlige medlemmer, som skal bidra med å vurdere forskningssøknader sammen med fageksperter. På denne måten får medlemmene i Coeliac UK også si noe om hvilke forskning som skal støttes.

- Panelet bidrar til å sikre at vi støtter den forskningen som også er viktig for medlemmene. Både prosjektet «Identifisere personer med cøliaki som kan være følsomme for havre» og «Utvikling av en ny diagnostisk test som ikke krever inntak av gluten» har utmerket seg som de viktigste forskningsprosjektene blant medlemmene våre. Vi vet at temaene som tas opp i disse prosjektene kan være utfordrende for folk, og at videre forskning vil være svært nyttig.

- I 2005, finansierte vi også et forskningsprosjekt av Dr. Bob Anderson og hans team, der de identifiserte giftige peptider i gluten. Funnene fra denne forskningen, sammen med videre forskning, har gitt grunnlaget for samt utviklingen av en potensiell vaksine for cøliaki, som kanskje en dag vil resultere i at personer med cøliaki kan spise glutenholdig mat.

I forbindelse med Coeliac UKs 50 års jubileum i 2018, kjører organisasjonen en kampanje som skal bidra til å samle inn hele 5 millioner pund til cøliakiforskning.

Det er imponerende hvor høyt Coeliac UK setter forskning, og hvor mye penger de klarer å tildele. Uansett – all forskning kommer hver eneste person med cøliaki til gode.

Klikk på logoene for mer info