Mikroskop_1200x500.jpg

På søken etter pillen

Det er mange som lurer på om det vil komme en cøliaki-pille, og når den eventuelt kommer. En pille som gjør at vi kan spise kaker, boller og brød som før.

Tekst: Nina Sævik


Ved Senter for immunregulering/ K.G. Jebsen senter for cøliakiforskning ved UiO og OUS-Rikshospitalet finnes det i dag et forskningsmiljø som hittil har gjort betydelige bidrag til kunnskapen vi har om cøliaki i dag. Senteret ledes av professor Ludvig M. Sollid, som i tett samarbeid med forskerne sine, forsker på cøliaki hver dag. Både for å stadig få en bedre forståelse or sykdommen og mekanismene bak samt or å utvikle bedre behandling og bedre diagnostisering av cøliaki.

En av forskerne til Sollid, PhD student Stephanie Zühlke, har det siste året tatt del i en spennende studie hvor de håper å komme et skritt nærmere cøliaki. Det langsiktige målet er å utvikle en pille eller en type medisin mot sykdommen.

I studien er friske og behandlede cøliakere med på et opplegg hvor de spiser glutenholdige kjeks i tre dager, og hvor Stephanie og teamet tar blodprøver av deltagerne i ettertid.

- Studien går over seks dager, og det første vi gjør er å kalle inn deltagere for å ta noen førprøver for å se hvordan blodet deres ser ut i normaltilstand. Vi tar også noen ekstra prøver for å sjekke at deltagerne ikke er blodfattige, siden det skal tas en del blod. Vi sjekker også generelt om de er friske, og om de føler seg i fin form. Dersom alt er ok, spiser de glutenholdige kjeks i tre dager. Den sjette dagen kommer de tilbake, og da tar vi nye blodprøver, sier Stephanie.

I blodprøvene skilles immunceller ut. Immunsystemet vårt består av mange forskjellige celletyper, og i dette tilfellet er forskerne ute etter en helt spesiell celletype som spiller en veldig viktig rolle ved utvikling av cøliaki; t-cellen. Videre finnes det en enda mer spesifikk t-celle som bare cøliakere har, og det er denne som reagerer på gluten.

- Det er disse spesifikke t-cellene vi er ute etter. Vi har en metode hvor vi farger dem slik at vi lettere kan analysere dem gjennom en celle-sorteringsmaskin. Videre kjører vi noen kompliserte genanalyser på cellene for å se hvordan de ser ut og hvordan de oppfører seg. Med det ønsker vi å undersøke hva som gjør disse cellene så spesielle, og på hvilken måte de er forskjellige fra cellene til ikke-cøliakere. Er de for eksempel mer aktive eller aggressive?

- Med denne testingen ønsker vi å forstå sykdommen bedre, og det langsiktige målet er å finne et molekyl, et stoff eller et eller annet i disse cellene som er så forskjellig fra resten av cellene – at vi kan utvikle en pille eller type medisin mot cøliaki. Det er det endelige målet, sier Stephanie.

Studien Stephanie er med på er en av flere spennende studier som det jobbes med på Rikshospitalet – og i alle forskes det for å komme enda et skritt nærmere denne gåtefulle sykdommen.

Ønsker du å delta i denne studien?

Det er ønskelig med flere deltagere som kan bidra i denne studien. Ved å delta bidrar du til at forskningen kommer et skritt nærmere cøliaki-gåten!

Noen kriterier for å delta:

  • Du bør bo i Oslo eller Akershus
  • Du må være behandlet for cøliaki(diagnostisert og spise glutenfritt)
  • Det er viktig at du ellers er frisk(medisiner kan ha en effekt på immunsystemet)
  • Dersom du har for vane å reagere kraftig ved inntak av gluten vil vi fraråde deg i å delta, da det kan bli ubehagelig for deg.

Interessert?
Ta kontakt med
Stephanie Zühlke på
stephanie.zuhlke@medisin.uio.no

Klikk på logoene for mer info