Forskning nytter_1200x700.jpg

Søk om midler fra NCFs forskningsfond

Forskningsfondet for cøliaki deler ut stipend til forskning som kan øke kunnskap og forståelse om cøliaki.

Retningslinjer for søknad om forskningsmidler 2021

Forskningsfondet for cøliaki deler årlig ut midler til forskningsprosjekter. Søknadsfristen i år er 1.mai. For 2021 utlyses det midler for inntil kr. 250.000,-. Prosjektforslagene vil bli vurdert av styret i Forskningsfondet.

Kriterier:

 • Å fremme forskning om cøliaki innen den medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor.
 • Forskningen skal utføres i Norge ved et universitet eller innenfor helsevesenet.
 • Midler til reise bevilges ikke, unntatt for reiser som inngår som en del av forskningsprosjektet for å innhente data.

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Kort sammendrag av prosjektet (maks 200 ord)
 • Prosjektbeskrivelse med framdriftsplan (maks 5 sider)
 • Budsjett
 • CV for prosjektleder
 • Publikasjonsliste for prosjektleder (maks 2 sider, siste 5 år)

Søknadene blir vurdert mot nevnte kriterier:

 • Problemstilling, idé
 • Metodologi
 • Kompetanse søker
 • Realisme i prosjektet
 • Relevans

Rapportering:

 • Midler som bevilges skal disponeres innen 2 år – om dette ikke skjer skal midlene refunderes Forskningsfondet.
 • Rapport skal leveres innen 6 måneder etter at prosjekter det er gitt midler til er avsluttet, eller senest innen 2 år fra pengene er overført til prosjektet fra Forskningsfondet.
 • I rapporten skal det framgå hva som er gjort og hvilke resultat som er oppnådd.
 • Regnskap for bruk av midlene skal følge rapporten.

NCF publiserer artikler om forskning som pågår innen cøliaki. NCF ønsker å ta kontakt med mottakere av forskningsmidler for eventuell publisering av resultatene i egne medier og i organisasjonen.

NCFs kontor er sekretariat for Forskningsfondets styre, og søknad sendes til kontaktperson
Mona Lindholm på mona.lindholm@ncf.no innen 1. mai.

Beskjed om tildeling skjer i løpet av juni.

Klikk på logoene for mer info