Liten gutt_3_1200x500.jpg

Diagnostisering og oppfølging hos barn

Hos barn og ungdom opp til 18 år kan man unnlate å ta biopsi dersom man blant annet har riktig vevstype og klare symptomer på cøliaki.

Diagnostisering

Hos barn tas biopsi i narkose, og som oftest som dagpasient. Hos barn og ungdom opp til 18 år kan man unnlate å ta biopsi dersom man har riktig vevstype (HLA-DQ2.5 eller HLA-DQ8), klare symptomer på cøliaki og blodprøve som viser nivå av IgA-anti-TG2 på mer enn 10 x øvre normalgrense. Man må imidlertid være ekstra nøye med kontroll av nivået (blodprøve skal tas 2 ganger) før glutenfri kost introduseres og deretter følge opp med kliniske undersøkelser og relevante laboratorieprøver. NAV godtar kun legeerklæring fra spesialist dersom diagnosen stilles uten tynntarmsbiopsi (se Grunnstønad fra NAV).

Hos barn kan man også i enkelte tilfeller ha en positiv blodprøve, typiske symptomer på cøliaki, men en negativ tynntarmsbiopsi. Det vil da kunne være aktuelt å stille diagnosen cøliaki for så å revurdere diagnosen på nytt ved 6-7 års alderen. I slike tilfeller kreves uttalelse fra spesialist i barnesykdommer.

Oppfølging

Det anbefales en kontroll hos barnelege 4-6 og 12 måneder etter diagnostisering. Tidligere har regelen vært årlig oppfølging hos barnelege, men dersom symptomene er borte og blodprøvene er normale, vil det være tilstrekkelig med kontroll annet hvert år. Fastlegen kan ta over kontrollene dersom det ikke foreligger spesielle forhold. Lokale hensyn vil ha betydning for hvordan dette organiseres, så snakk med fastlegen din. Det kan være at fastlegen ikke har kunnskap om oppfølging av cøliaki, tips legen da om at oppdaterte retningslinjer finnes på helsebiblioteket.no (se link i høyre meny). Ved kontroller skal vekst, kosthold, blodprøver og evt. pubertetsutvikling vurderes hver gang. Kosten skal være allsidig, og bør tilrettelegges og følges opp av klinisk ernæringsfysiolog. For ungdommer som nærmer seg 18 år/ utflytting vil det ofte være tilrådelig med egen time hos ernæringsfysiolog for å sikre best mulig kunnskap om glutenfritt kosthold før de skal stå på egne ben. Ved tegn til svikt i glutenfritt kosthold eller tvil omkring diagnosen, skal pasienten henvises til lokal barneavdeling.

Klikk på logoene for mer info