454.JPG

Program for Elverum Familiecamp 2018

I 2019 arrangeres sommerleiren for 24. år på rad. Programmet er ikke helt klart ennå, men her kan dere se på fjorårets program for leiren.

altOnsdag 27. juni

13.00  Velkomst med utdeling av infomappe og innkvartering. Vi tar bilder
            av alle til infoveggen. Salgsutstilling av glutenfrie produkter starter
            kl 11.00.
15.30  Middag.
16.30  Velkommen med kort presentasjon av deltakerne og ledere.
            Organisering av barnepass – tilsyn ved faglige foredrag.
            Gjennomgang av programmet m.m.
17.00  Vi blir kjent gjennom gruppeoppgaver der man må bruke både
            hode og kropp.
19.00  Kveldsmat, kaffe og kaker.
20.00  Motivasjonsforedrag. Foredragsholder kommer. Barnepass.
22.00  De voksnes time – uformelt.


Torsdag 28. juni

07.30  Frokost.
09.00  Morgensamling med informasjon om dagen m.m. 
09.30  Foredrag med ernæringsfysiolog. Foredragsholder kommer.
            Tilbud om barnepass. Forming (6-10 år). Foto og idrettsaktiviteter.alt
10.30  Samtalegrupper med de voksne. Deltakerne blir delt opp i grupper.
            Tilbud om barnepass.
12.00  Lunsj.
13.00  Foredrag med lege. Foredragsholder kommer. Tilbud om
            barnepass.
15.00  Middag.
16.00  Forming for voksne og programøving. Tilbud om barnepass
18.00  Forming (juniorklubben), drama, foto og idrettsaktiviteter.
19.00  Kveldsmat, kaffe og kaker.
20.00  Foredrag. Foredragsholder kommer.
21.30  Kveldssamling med allsang i peisestua.
22.30  De voksnes time – uformelt.


Fredag 29. juni

07.30  Frokost.
09.00  Morgensamling med informasjon om dagen m.m.
09.15  Bakekurs for de minste barna, formingsaktiviteter (Juniorklubben)
            og idrettsaktiviteter.
12.00  Lunsj for de som ikke spiser på bakekurset.
13.00  Bakekurs for juniorklubben, formingsaktiviteter (6 -10) alt
            og idrettsaktiviteter.
15.30  Middag.
16.30  Bakeinfo for de voksne, på Elverum videregående skole.
            Tilbud om barnepass. Drama for de som er 6 år eller eldre.
18.00  Utflukt for juniorklubben. Kveldstur med mulighet for overnatting
            og fiske. NB! Ta med sovepose og liggeunderlag. For de små
            som ikke er med i juniorklubben arrangeres det utflukt til en
            seter med dyr.
19.00  Kveldsmat.
20.00 Forming for voksne.
21.30 Kveldssamling med allsang i peisestua.
22.00 De voksnes time – uformelt.


Lørdag 30. juni

07.30  Frokost.
09.00  Morgensamling med informasjon om dagen m.m.
10.00  Utflukt til Sagtjernet med grilling, bading, padling, bålkaffe,
            kaker og kos.
14.00  Formingsaktiviteter, Foto, drama og idrettsaktiviteter.alt
16.00  Årets glutenfrie fotballkamp: Cøliaki United mot Gluten ball og bom.
18.00  Festmiddag.
19.00  Programkveld: drama, sang og framvisning av bilder fra kurset m.m.
20.30  Juniorklubb.
22.00  De voksnes time – uformelt.


Søndag 1. juli

07.30  Frokost.
09.00  Morgensamling med informasjon om dagen m.m.
09.15  Formingsaktiviteter, idrettsaktiviteter og fotoaktiviteter.
10.45  «Å leve med cøliaki i ungdomsårene», intervju med cøliakiungdommer.
12.15  Evaluering av Familiecampen.
13.00  Varm lunsj. Avreise.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Printvennlig utgave av programmet finner du her

Klikk på logoene for mer info