Sykehusgang_1200x500.jpg

For helsepersonell

Mange leger og annet helsepersonell har etterhvert fått god kunnskap både om symptomer, behandling og oppfølging av glutenintoleranse. Men forsatt er det et stort behov for at flere får god kunnskap om dette.

Lege

Cøliaki er en langt vanligere tilstand enn man tidligere trodde. Symptomene er mangeartede og svært forskjellige fra person til person.

Det antas at flere tusen nordmenn er udiagnostisert med cøliaki. Flere av de udiagnostiserte kan være feildiagnostisert og svært plaget med smerter og forskjellige symptomer. Mange nydiagnostiserte med cøliaki har vært syke i flere år før de får sin diagnose stillet. Om de norske forholdene er lik de finske, vil mist en prosent av befolkningen i Norge kunne ha cøliaki.

Det er behov for å oppdatere primærlegenes kunnskaper om symptomer, diagnostisering og oppfølging av cøliaki og dermatitis herpetiformis.

NCF oppfordrer landets primærleger til å "tenke på cøliaki" ved en rekke forskjellige symptomer. Informasjon finner du i Retningslinjer for diagnostisering og oppfølging av cøliaki hos barn og voksne.

Hudlege

Mange med diagnosen dermatitis herpetiformis (dh) har opplevd å bli feildiagnostisert (f.eks. eksem, psoriasis) før de får riktig diagnose.

De fleste med dh vil kunne bli symptomfrie på en glutenfri og jodredusert kost uten å bruke medisinen Dapson.

Klinisk ernæringsfysiolog

De fleste nydiagnostiserte cøliakere og personer med dermatitis herpetiformis (dh) blir henvist til ernæringsfysiolog.

Mange ernæringsfysiologer kontakter NCF for å få tilsendt informasjonsmateriell som de kan dele ut til nyoppdagede cøliakiere. Nydiagnostiserte som er vant med å bruke internett til å søke informasjon, vil også finne mye nyttig informasjon på vår hjemmeside.

Mange ernæringsfysiologer mener at NCFs likepersonarbeid er svært viktig for å komme i gang med et glutenfritt kosthold. Alle fylkslagene våre har et godt utbygd likepersonapparat.

Når et medlem melder seg inn i NCF skjer følgende:

  • NCF registrerer medlemmet i databasen og sender ut velkomstpakke
  • NCF informerer fylkeslaget om nytt medlem
  • Fylkeslaget kontakter medlemmet

Vanligvis behandles innmeldingene i løpet av 10 dager, det kan ta noe tid før medlemmer blir ringt opp av laget, men medlemmer kan også selv kontakte laget eller NCFs kontor.

Velkomstpakken består av et hefte med informasjon om det viktigste: sykdomsbeskrivelse, glutenfritt kosthold, råd for reiser og informasjon om trygderettigheter for å nevne noe. Videre får medlemmet tilsendt medlemsbladet og forskjellige aktuelle informasjonsbrosjyrer.

Tannlege

Ubehandlet cøliaki før fylte seks år kan gi emaljeskader. Det er viktig at tannlegene er informert om dette slik at pasientene får de trygderefusjonene de har krav på.

Flere hundre personer med diagnosen cøliaki har fått økonomisk støtte til forhøyede tannlegeregninger pga. ubehandlet cøliaki. Vi viser til dr. odont Harald Ulvestad og prof.dr.odont Per Rasmussen arbeid på dette området. 

Sykepleier

Sykepleiere og helsefagarbeidere trenger informasjon og kunnskap når de pleier pasienter som har behov for glutenfritt kosthold.

Mange institusjonskjøkken har gode kunnskaper om glutenfritt kosthold og hva man må passe på ved tilbereding og servering til pasienten. I enkelte tilfeller er det behov for nærmere kunnskap om glutenfritt kontra naturlig fritt for gluten. Videre er det viktig å sikre rutiner slik at den glutenfrie maten ikke blir forbyttet eller blandet med vanlig mat før den kommer til pasienten. Pasienter opplever av og til at de selv må skaffe glutenfritt brød ved sykehusinnleggelse eller at brødet som serveres er av dårlig kvalitet. Videre har mange pasienter med behov for glutenfri kost eller annen spesialkost også et ønske og behov om å få tilstrekkelig variert mat også når de er innlagt på sykehus eller oppholder seg på institusjoner.

Ta gjerne kontakt med NCFs kontor eller våre fylkeslag for å få tips og råd om glutenfritt kosthold.

Retningslinjer

Det er grunn til å tro at flere tusen personer er udiagnostisert med glutenintoleranse i Norge.

Ta kontakt med NCF på post@ncf.no / 22 40 39 00 om det er behov for brosjyrer eller annet informasjonsmateriell.

Klikk på logoene for mer info