NAV2_1200x500.jpg

Grunnstønad fra NAV

Alle med diagnostisert glutenintoleranse har rett til grunnstønad fra NAV.

Utbetalt satser gjeldende fra 01.01.2018:

  • Sats 2: personer 0-3 år kr 1 035,- pr. måned
  • Sats 4: fra fylte 4 år kr 1 999,- pr. måned

I tillegg til søknadsskjema må du legge ved dokumentasjon på diagnosen fra din lege. Merk at du trenger ikke å oppgi nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene i søknaden. Enkelte kan også få innvilget hjelpestønad. Les mer om grunnstønad og hjelpestønad på Nav sine sider. Her finner du også søknadsskjema.

NCF har i lengre tid jobbet opp mot NAV for å få avklart og spesifisert viktige prinsipper vedrørende grunnstønaden.

Les mer om hvilke rettigheter du har i forbindelse med stønaden.

Student i utlandet? 

Du som skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet eller har støtte fra Lånekassen, er pliktig medlem i folketrygden. Når du er student i utlandet i mer enn 12 måneder og ikke har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, går du ut av folketrygden.

Når du ikke er medlem i folketrygden har du ingen rettigheter etter folketrygdloven.

De viktigste konsekvensene er at

  • folketrygden ikke dekker de medisinske utgiftene du måtte ha i utlandet
  • du ikke automatisk har rett til dekning av utgifter til behandling i Norge for sykdom du fikk under utenlandsoppholdet. Dette gjelder ikke når du er medlem i trygdeordningen i et EØS-land eller Sveits.
  • du ikke opptjener pensjonsrettigheter/pensjonspoeng etter folketrygdloven
  • det kan få konsekvenser for din rett til uføreytelser og ytelser til gjenlevende ektefelle og barn

 

 

Klikk på logoene for mer info