Ordsky_1200x500.jpg

Sentrale møter og arrangement

Oversikt over sentrale møter og arrangement i NCF i 2020.

 

Måned

Møte / samling

24.-26. januar

Sentralstyremøte

20.-22. mars

Sentralstyremøte

18. april

Landsstyremøte (Skype-møte)

7.-8. mai - utsatt

Nordisk – Baltisk møte (Hviterussland)

12.-14. juni

Sentralstyremøte

24.-28. juni

Familiecamp på Elverum

21.-23. august

Sentralstyremøte

11.-13. september

Samling med styremedlemmer og bakeledere

1.-4. oktober       Generalforsamling i The Association of European Coeliac Societies (Portugal)
13.-15. november       Sentralstyremøte

Klikk på logoene for mer info