Annonsering

glutenFRI utgis av Norsk cøliakiforening og har som grunnsyn å drive saklig, faglig underbygget og uavhengig journalistikk forankret i foreningens overordnede mål. glutenFRI har som hovedoppgave å informere personer med glutenintoleranse (cøliaki, Dermatitis Herpetiformis, ikke-cøliakisk glutensensitivitet og hveteallergi) om de ulike sidene ved diagnosene, om det å leve med glutenintoleranse samt informere om foreningens arbeid.

Målgrupper:

  • Foreningens medlemmer over hele landet
  • Fagpersoner som jobber innenfor området forskning, behandling og ernæring
  • Sykehus og institusjoner
  • Barnehager og skolefritidsordninger
  • Grunnskoler, videregående skoler og høgskoler/universitet
  • Importører og produsenter av glutenfrie produkter
  • Helsekostforretninger, apoteker og dagligvareforhandlere
  • Andre som ønsker informasjon om glutenfritt kosthold

Annonser om glutenfrie produkter er viktig og aktuell informasjon.  glutenFRI er landets viktigste blad for personer med glutenintoleranse, og det leses av atskillig flere enn abonnenten selv. Det utgis 4 utgaver årlig. Opplag pr. februar 2020: 12 400 eksemplarer.

Annonsekontakt:    
Sissel Bjerkeset
Salgs- og markedsrådgiver
Polinor Fagpresse AS
Mobil: 922 10 891
E-post: sissel@polinor.no

Annonseformater:
1/1 side: 188 mm x 265 mm (utfallende: 210 x 297 + 3 mm)
½ side liggende: 188 mm x 130 mm
½ side stående: 90 mm x 265 mm        
¼ side (kun stående): 90 mm x 130 mm

Annonsepriser (4-farger):    
1/1 side: kr 14 800,- 
1/1 side/baksiden: kr 15 800,-   
½ side: kr 7600,- 
¼ side kr: 4000,-  

Ved samlet bestilling av flere innrykk kan det gis rabatter. Inngåtte avtaler er bindende.
NCF forbeholder seg retten til å bestemme sideplasseringen av annonsene.

Løst bilag:
1-sidig: kr 15 000,-
2-sidig: kr 18 000,-
4-sidig: kr 24 000,-

Tilleggskostnad:
Plastpakking kr 6100,- 
+ eventuelt portotillegg iht. vekt.

Tekniske data:
Vi mottar filer som: pdf, tif, eps, jpg, ai. Bilder/logoer/annonser som blir sendt må være høyoppløselige for trykk (240-300 dpi).

Satsflate: 185 mm x 272 mm
Papir: 115 g silk, omslag: 170 g silk

Utgivelsesplan 2021:
Utgave 1, 2021: Utsendelse uke 11 - materiellfrist: 4. februar
Utgave 2, 2021: Utsendelse uke 23 - materiellfrist: 29. april
Utgave 3, 2021: Utsendelse uke 37 - materiellfrist: 12. august
Utgave 4, 2021: Utsendelse uke 48 - materiellfrist: 21. oktober

Vi ønsker deg velkommen som annonsør i glutenFRI!

Klikk på logoene for mer info