Forskning nytter!

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!

Forskning nytter_1200x700.jpg

Forskningsfondet for cøliaki

NCFs forskningsfond bidrar til å fremme forskning innen medisinsk, ernæringsmessig eller sosial sektor.

Nettbrett_1200x500.jpg

Søk om midler til forskning

Søk om midler til forsknings- og helseprosjekter.

Artikler

Mikroskop_1200x500.jpg

På søken etter pillen

Det er mange som lurer på om det vil komme en cøliaki-pille, og når den eventuelt kommer. En pille som gjør at vi kan spise kaker, boller og brød som før.

Far og sønn2_1200x500.jpg

Søker etter årsaken til cøliaki

Ketil Størdal og stipendiat Christian Kahrs forsøker å finne årsaken til at noen barn får cøliaki, og har i 2017 fått 100.000 kr fra NCFs forskningsfond til sitt forskningsarbeid.

2017_1200x500.jpg

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!

Professorene Knut E. A. Lundin og Ludvig M. Sollid spår at 2017 blir et spennende år for både forskere og cøliakere i Norge.

Folkemengd (4).jpg

Ønsker å undersøke forekomsten av cøliaki i Norge

NCFs forskningsfond ga i 2016 støtte til et forskningsprosjekt hvor forekomsten av cøliaki skal undersøkes gjennom den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). Aldri tidligere har man studert forekomsten av cøliaki i en slik populasjonsstudie i Norge, og studien vil muliggjøre ytterligere forskning på årsaker til og diagnostikk av cøliaki.

Forskning (4).jpg

Cøliaki og benskjørhet

Studier viser at personer med cøliaki har større risiko for beinskjørhet og beinbrudd enn sine friske jevnaldrende. Men betyr det også at de med brudd har økt risiko for cøliaki?

Forskning_1200x500.jpg

Satser høyt på forskning

NCFs søsterorganisasjon i England, Coeliac UK, er desidert den cøliakiforeningen som satser mest på forskning i Europa. Forskning har høy prioritet, også blant medlemmene.

Klikk på logoene for mer info