S 38-39 istockphoto-526181515-2048x2048.jpg

Nye kutt i grunnstønaden - kampen er ikke over

Norsk cøliakiforening har jobbet intenst og utrettelig med å forklare politikerne hvorfor kuttene i grunnstønaden er uforsvarlige og urimelige. Regjeringspartiene har dessverre ikke tatt våre innspill til følge. Nye kutt er vedtatt fra 1. april 2020, men det betyr ikke at kampen er over. Nå må vi alle jobbe målrettet og samlet videre.

Det slo ned som lyn fra klar himmel da regjeringen i oktober varslet om nye drastiske kutt i grunnstønaden i statsbudsjettet for 2020. Til tross for iherdig innsats både fra NCF sentralt og våre medlemmer lokalt, har vi i årets budsjettkamp ikke lykkes i å snu regjeringen - som dessverre for oss i år - er en flertallsregjering.

Dette ble vedtatt

Det nye vedtaket innebærer at barn under 5 og voksne over 30 år, som i dag får sats 2, vil få sats 1, dvs. en reduksjon fra kr 1047 til kr 686 per måned. Barn og unge (5-30 år) som i dag får sats 3 vil få sats 2, og gå ned fra kr 1372 til kr 1047 i måneden. Kuttene blir iverksatt fra 1. april 2020.

Samme som i fjor

Også i fjor foreslo regjeringen å sette alle cøliakere ned til sats 1 (kr 686 per måned), og å fjerne støtten helt for de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Men da klarte vi å redusere dette drastiske kuttforslaget fra regjeringen. Vi fikk gjennomslag hos KrF for at rapporten fra SIFO var mangelfull. NCF utarbeidet en egen rapport, og støtten ble satt til det nivået vi regnet oss frem til da rapporten ble korrigert for feil og mangler. Kuttene ble fortsatt store, men betydelig mindre enn hva regjeringen først forsøkte å få gjennom. Referansebudsjettet er i utgangspunktet et minimumsbudsjett, og støtten ble kuttet til beinet. Vi trodde derfor at anstendighet og rimelighet hos de som sitter med makten ville sikre oss mot flere kutt.  

Fra feil til fasit

Nå - ett år senere - har rapporten som vi i fjor ble hørt på at er for dårlig, plutselig blitt å regne som en «fasit» for regjeringen. Og det uten at det er foretatt så mye som ett eneste nytt regnestykke, og på tross av at SIFO selv sier at rapporten ikke er ment som en fasit, men som et utgangspunkt for en diskusjon. Vi har forhørt oss med alle tenkelige politikere om en forklaring på helomvendingen, uten å ha fått ett eneste holdbart og forklarende svar. At kuttene kom helt overraskende og uten utredning eller debatt, tyder på at dette enkelt og greit var en måte å spare penger på.  

Politisk drakamp

Vi har sendt henvendelser til samtlige medlemmer i både Arbeids- og sosialkomiteen, Finanskomiteen og andre relevante stortingspolitikere. Vi har deltatt i møter med de som har godtatt invitasjonene våre, stilt på høring, sendt brev til arbeids- og sosialministeren, deltatt på NRK Debatten, snakket med journalister, henvendt oss til SIFO og skrevet pressemeldinger og debattinnlegg. Medlemmer over hele Norge har stilt opp og forklart media og andre som vil høre hvordan dette rammer dem og deres familie. Våre medlemmer har sendt hundrevis av mailer. Gode krefter har kjempet for oss.

Opposisjonen er med oss

Både Senterpartiet og Rødt gikk i mot regjeringens kuttforslag i sine alternative budsjetter. Sosialistisk Venstreparti bevilget 31 millioner ekstra i sitt budsjett, med et forslag om at kuttene utsettes fra 1. april til 1. juli, slik at regjeringen skal ha god tid på seg til å få i stand et ordentlig faglig grunnlag for å eventuelt endre kuttforslaget. Arbeiderpartiet foreslår også at regjeringen må gjøre et større arbeid for å komme frem til en omforent forståelse av hvor store de reelle merkostnadene for glutenfritt kosthold er, og skyve på endringer til revidert budsjett.

Nytt faglig grunnlag

Vi jobber nå for et nytt faglig godt fundert grunnlag, og er overbevist om at et grundig og solid faglig grunnlag vil sikre at grunnstønaden settes et rettferdig og godt nivå, som betyr at regjeringens forslag må reverseres. Så selv om regjeringen nå har klart å tvinge gjennom forslaget sitt, så er det ikke slik at slaget er tapt for all framtid.

Det har vært frustrerende å bli møtt med mange stengte dører, men vi har stått på og nådd frem til de som har villet lytte, og de er enige med oss i at hverken fremgangsmåten eller innholdet i forslaget fra regjeringen er godt nok. Vi tror at mange i regjeringspartiene også er misfornøyde. Vi lover å holde kontakten med dem, og gjøre alt vi kan for at de følger opp lovnadene sine dersom de en gang får innflytelse i maktens korridorer.

Stort engasjement

Denne saken har vekket et sterkt engasjement, både blant medlemmene, men også utenfor foreningen. Vi ønsker å takke alle dere som har bidratt i kampen for en rettferdig støtteordning, og håper dere vil bli med videre. For vi gir oss ikke. Ting endrer seg stadig i politikken, og vi skal være tett på for å sørge for en opplyst debatt med fakta i førersetet slik at alle som har glutenfri mat som medisin skal føle seg respektert blant våre folkevalgte. 

Jobber fram mot neste valg

Videre fremover skal alle partiene komme med innspill til de nasjonale partiprogrammene for stortingsvalget i 2021. I alle landets fylker skal de møtes for å bli enige om hvordan samfunn vi ønsker oss, og da skal vi bruke stemmen vår høyt og tydelig for å gjøre det vi kan for at grunnstønaden kommer tilbake på et nivå som sørger for en rettferdig behandling av mennesker med cøliaki og non-cøliakisk glutenintoleranse.

Vi gir oss ikke - og det må heller ingen andre gjøre. Vi skal stå på videre og sikre at alle med glutenintoleranse behandles likeverdig og rettferdig.

 

Her er videoen fra høringen i Arbeids- og sosialkomiteen for de som ikke har sett den. Vi anbefaler å se den helt til slutt, for å få med spørsmålet fra Høyres representant Kristian Tonning Rise:

 

Mediedekning ved NCF:

Kronikk i VG: Ikke ta maten fra barna mine
Artikkel i Journalen: Studenter rammet av stønadskutt
Kronikk i Dagen: KrF må stå opp for de svake igjen
Tilsvar i Dagen: Usosial og uforståelig helomvending fra KrF


Mediedekning ved medlemmer og andre:

Artikkel NRK: Raser mot budsjettkutt: Dobbelt så dyrt med glutenfritt
Artikkel ABC Nyheter: Cøliaki-rammede frykter for økonomien. Vender KrF dem ryggen?
Firda: Lei og oppgitt over nye kuttforslag
Porsgrunn Dagblad: Må betale sju ganger så mye for et brød til datteren - ellers blir hun alvorlig syk
 

Har du tips om andre åpne artikler om denne saken, send gjerne en lenke til post@ncf.no

Vi gir oss ikke - og det må heller ingen andre gjøre. Vi skal stå på videre og sikre at alle med glutenintoleranse behandles likeverdig og rettferdig.