NCF-tar-saken_1200x500.jpg

NCF tar saken

Har du en sak/situasjon der du mener NCF kan bidra til en løsning? Ta kontakt med oss!

NCF får jevnlig henvendelser fra medlemmer som har opplevd et mangelfullt tilbud og som ikke når frem i dialogen med skole, barnehage, institusjon eller fastlege.

NCF ønsker å bidra i saker hvor organisasjonens kunnskap, materiell eller «pondus» kan bidra til at saken løses. Vi kan ikke gå inn i en meglerrolle der det har oppstått en konflikt. Saker som vi vil engasjere oss i kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Send en e-post hvor du forteller hva du har opplevd og hvem motparten er. Saken vil bli vurdert, og i de sakene vi kan bidra, vil vi sende et forslag til fremdrift tilbake til innsender. Derfra avtales hva som kan/bør gjøres.

Ta kontakt med oss:

  • Send oss en e-post på post@ncf.no. Sett «NCF tar saken» i emnefelt
  • ​​​​​​​Tilbudet gjelder medlemmer i NCF.