Sekretariatet

Sekretariatet består av 12 personer som holder til i NCFs lokaler sentralt i Oslo.

Knut H. Peterson

Generalsekretær
958 25 660

Anette Årsland

Prosjektleder
975 02 294

Lars André Johnsrud

Salgs- og markedskonsulent
908 68 043

Nina Sævik

Informasjonskonsulent / redaktør
Er i fødselspermisjon til høsten 2021

976 13 479

Kristin T. Stenerud

Kommunikasjonskonsulent
988 70 413

Tone Nyvold

Redaktør / kommunikasjonskonsulent
402 10 538

Tjodunn Dyrnes

Kommunikasjonsrådgiver
924 95 040

Lise Friis Pedersen

Seniorrådgiver ernæring
934 20 292

Mona Elisabeth Lindholm

Økonomi- og administrasjonskonsulent
450 22 189

Ruth Sandring

Organisasjonskonsulent
924 12 029

Hilde Marie Lundekvam Gravdal

Kurskonsulent ekstern opplæring

980 36 633

Line Bjørndal Gretland

Salgs- og markedskonsulent, kurs
479 54 035

Knut Rødevand Melhuus

Kontorassistent

Klikk på logoene for mer info