Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet, og har som oppgave å iverksette landsmøtets og landsstyrets beslutninger, lede NCFs organisasjon og støtte opp under fylkeslagenes arbeid.

Roger Slettås

Nestleder
469 60 588

Sigmund Svendsen

Sentralstyremedlem
991 54 012

Dag Inge Aae

Sentrastyremedlem
412 04 024

Øivind Wabø

Sentralstyremedlem
959 67 174

Anne Betty Sødal

Sentralstyremedlem
901 24 461

Linn Eli Haugli Jensen

Sentralstyremedlem
413 38 076

Klikk på logoene for mer info