Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet, og har som oppgave å iverksette landsmøtets og landsstyrets beslutninger, lede NCFs organisasjon og støtte opp under fylkeslagenes arbeid.

Laila Vigsø

Nestleder
959 87 061

Sigmund Svendsen

Sentralstyremedlem
991 54 012

Bjørn Korsmo

Sentralstyremedlem
950 58 698

Anne-Britt Dragland

Sentralstyremedlem
996 98 809

Torill Aamodt

Sentralstyremedlem
971 08 268

Tarald Hole

Sentralstyremedlem
922 27 962

Klikk på logoene for mer info