Knut.PNG

Knut H. Peterson

Generalsekretær
958 25 660

Ansvarsområder:

  • Daglig drift (økonomi, ansatte, lokaler)
  • Sentralstyret (saksforberedelse, protokoll, oppfølging av vedtak)
  • Landsstyret (saksforberedelse, protokoll, oppfølging av vedtak)
  • Fagrådet (saksforberedelse, protokoll, oppfølging av vedtak)
  • Sentrale møter (planlegging, program, oppfølging)
  • Association of European Coeliac Societies (AOECS)
  • Nordisk-Baltisk samarbeid
  • Lisensiering
  • Kontakt med fylkeslag

Foto: Bård Gundersen