ruth-ny.jpg

Ruth Sandring

Organisasjonskonsulent
924 12 029

Ansvarsområder:

  • Medlemsregister – oppdateringer av kontaktinformasjon, inn- og utmeldinger
  • Innkommende e-post (post@ncf.no)
  • Fakturering av kontingent
  • Håndtering av bestillinger og utsendelse av materiell
  • Generell medlemsinformasjon og service

Foto: Bård Gundersen