Rollen som nyhetsbrevansvarlig

Som nyhetsbrevansvarlig vil du ha ansvar for nyhetsbrevutsendelser til medlemmene i ditt fylke.

Som nyhetsbrevansvarlig vil du ha ansvar for nyhetsbrevutsendelser til medlemmene i ditt fylke. Innholdet i nyhetsbrevene skal først og fremt være lokale aktiviteter. I rollen forventes det at du tar initiativ, og har en dialog med fylkesstyret, kursledere og likepersoner slik at du holder deg oppdatert og har oversikt over aktiviteter som planlegges og arrangeres i fylket ditt. I tillegg er det viktig at du har en dialog med andre som har ansvar for eventuelle andre kommunikasjonskanaler, som for eksempel Facebook. Tekster i nyhetsbrevet skal være klare slik at budskapet kommer frem. Det kreves ikke at du er journalist, men språket bør være korrekt. Er du usikker, kan du be noen om å lese over.

Det skal sendes ut minimum to nyhetsbrev i året. Mal-oppsett og bilder ligger i nyhetsbrev-systemet, APSIS, som skal brukes til utsendelse. Systemet er enkelt og brukervennlig.

Ta kontakt med fylkesleder i ditt fylke for å melde din interesse

 

 

Klikk på logoene for mer info