Forskning nytter_1200x700.jpg

Støtt forskning

NCFs forskningsfond deler ut midler til forskning på glutenintoleranse, og ditt bidrag vil hjelpe oss videre.

Noen aktuelle forskningsmål:

  • Å utvikle en pille eller medisin mot cøliaki.alt
  • Finne den utløsende årsaken til at noen barn får cøliaki.
  • Utvikle en blodprøve som kan skille cøliakere fra ikke-cøliakere, uten inntak av gluten.

Gaver til fondet kan innbetales til konto 7032 66 08430.

Støtt med Vipps og SMS

Du kan støtte Forskningsfondet for cøliaki ved å vippse til 589328. Du kan også støtte fondet med 200 kroner (engangsbeløp) ved å sende "Forske" til 2160 per SMS.

Fradragsberettigede gaver

Det gis skattefradrag fra første krone og opp til ti prosent av din alminnelige inntekt (inntil 10 000 kroner kan trekkes fra uansett inntektens størrelse). For å få fradrag for gaven må du oppgi ditt fødselsnummer på innbetalingen slik at NCF kan sørge for rapportering til skattemyndighetene. Om forhåndsutfylt beløp mangler på post 3.3.7 i selvangivelsen, ta kontakt med NCF og be oss om å rapportere dette på ditt fødselsnummer.

I cøliakiforskningen kommer det hele tiden resultater!

 

Kontakt oss

  • NCFs kontor er sekretariat for Forskningsfondets styre, kontakt Mona Lindholm på mona.lindholm@ncf.no ved eventuelle spørsmål.

Klikk på logoene for mer info