Forskning nytter_1200x700.jpg

Støtt NCFs forskningsfond

NCFs forskningsfond bidrar til å fremme forskning innen medisinsk, ernæringsmessig og sosial sektor.

En gave til forskning er en gave til fremtiden

Forskningsfondet deler ut midler til forskning på glutenintoleranse, og ditt bidrag vil hjelpe oss videre.

Noen aktuelle forskningsmål er nå:

  • Å utvikle en pille eller medisin mot cøliaki.
  • Finne den utløsende årsaken til at noen barn får cøliaki.
  • Utvikle en blodprøve som kan skille cøliakere fra ikke-cøliakere, uten inntak av gluten.

Gaver til fondet kan innbetales til konto 7032 66 08430. *

*Gaver til forskningsfondet gir rett til skattefradrag. Det er ingen nedre grense for fradraget men dersom gaven utgjør mer enn 10.000 kroner, kan fradraget ikke overstige ti prosent av skatteyters alminnelige inntekt før fradraget for gaven. For å få fradrag for gaven må du oppgi ditt fødselsnummer på innbetalingen slik at NCF kan sørge for rapportering til skattemyndighetene. Om forhåndsutfylt beløp mangler på post 3.3.7 i selvangivelsen, ta kontakt med NCF og be oss om å rapportere dette på ditt fødselsnummer.

I cøliakiforskningen kommer det hele tiden resultater!

 

Kontakt oss

  • NCFs kontor er sekretariat for Forskningsfondets styre, kontakt Mona Lindholm på mona.lindholm@ncf.no ved ev. spørsmål.

Klikk på logoene for mer info