medlemsfordeler 1280x720.png

Bli medlem i NCF

Som medlem får du tilgang til både kurs, medlemsblad og app, samt tilbud om gratis samtale med ernæringsrådgiver – og mye mer!

Her er en fin oversikt over medlemsfordelene i å være medlem i NCF.

 

 

Til medlemsfordelene