Er det flere sammenhenger mellom cøliaki og polynevropati?

Jeg fikk cøliaki-diagnosen for 26 år siden og overholder glutenfri diett. Min fastlege vurderer om mine smertetilstander kan skyldes polynevropati, bl.a. fordi jeg refererte fra dine svar at lidelsen har overhyppighet hos cøliakere. Jeg trodde at sammenhengen er at cøliakere ofte har underskudd på B12, noe som kan forårsake polynevropati. Men testing viser at jeg har normalt B12-innhold i blodet. Jeg leter i kosthold og andre årsaksfaktorer jeg kan gjøre noe med, ellers ender jeg trolig på kortison, med de bivirkningene det gir. Er det andre kjente årsakssammenhenger mellom cøliaki og polynevropati enn via B12?

Trond svarer

Enig, men polynevropati er vanlig og glutenindusert polynevropati forventes å gå tilbake om dette er indusert og drevet av gluteninntak. Men du er glutenfri, og det er noen publikasjoner som har sett på polynevropati hos cøliakere og den går ikke tilbake på glutenfri diett, noe som tyder på at årsaken ikke er en glutenindusert, cøliakirelatert autoimmunitet, men rammer cøliakere pga. andre mekanismer (selvstendig annen autoimmunitet?) og er gluten-uavhengig. 

Klikk på logoene for mer info