Nav avslår søknaden om grunnstønad, hva gjør jeg?

Hei, har fått diagnosen sikker cøliaki på bakgrunn av symptomer "Duodenalslimhinne med kronisk betennelse og intraepitelail lymfocytose, svarer til Marsh stadium 1", transglutaminaseas. på 70, samt asteni og magesmerter. NAV avslår søknad om grunnstønad med begrunnelse at "Marsh 1 grad er uspesifikke og kan forekomme også ved andre tilstander". Det er jo ergerlig med tapt stønad hvis jeg faktisk har cøliaki. Hvis jeg faktisk ikke har cøliaki, slik NAV antyder, bør jeg kanskje utredes for andre tilstander? Hvem bør jeg høre på, og hvordan går jeg videre med dette?

Trond svarer

Ank avgjørelse. Få sykehuslegen /spesielisten til å påpeke at selv om en isolert Marsh-I biopsi ikke er nok til å stille diagnosen cøliaki da slike forandringer også sees ved andre tilstander, så er kombinasjonen Marsh-I sammen med sterkt forhøyet serum IgA anti-TG2 (her på 70, som vel er 10 x over øvre normalt nivå, normalt <7 U/ml)), kliniske symptomer, riktig vevstype (har du tatt det?) (HLA-DQ2.5 og/eller -DQ8) så har man cøliaki. Si i ankebrevet at du med glede anker NAV sin avggjørelse inn til trygderetten. Trygderetten bruker begrepet normal sannsynlighetsovervekt, ikke 110% sikker diagnose, så der vinner du nok.

Klikk på logoene for mer info