Sammenheng mellom cøliaki og kronisk aktiv og kronisk inaktiv gastritt?

Hei! Jeg spurte deg tidligere om sammenhengen mellom cøliaki og gastritt, derav du svarte at det ikke var noen spesiell sammenheng. Men jeg finner flere vitenskapelge artikler som viser en slik sammenheng, se bla: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.13249/full Denne viser sammenhengen mellom cøliaki og kronisk aktiv og kronisk inaktiv gastritt. Hva kan årsaken til dette være?

Trond svarer

Takk for påpekingen og du har helt rett.  Jeg må ha feiltolket spørsmålet til primært å omhandle den vanligeste årsaken til gastritt, den som bakterien Helocobacter pylori gir, og som det er mindre av blant cøliakipasienter. Artikkelen som du henviser til, påviser at nydiagnostiserte cøliakipasienter også har en økning av T celler i magesekk-slimhinnen, kalt lymfocytær gastritt, og noen har histologisk tegn på kronisk aktiv og inaktiv gastritt. Om disse pasientene hadde plager som ved aktiv gastritt eller om dette var en cøliaki-lignende reaksjon i magesekken sier artikkelen ingenting om, men de referer til en artikkel som har påvist reduksjon av "betennelsen" i magesekken etter at pasientene hadde spist glutenfri kost. En artikkel i oktober 2017 påviste at glutenfri kost helbredet den lymfocytære gastritten, men ikke den kronisk aktive gastritten, som det er en overhyppighet av blandt cølaikere. Hvorvidt dette representerer en egen autoimmun gastritt er ennå ikke avklart. Så det er en overhyppighet av kronisk aktiv gastritt hos cøliekere, som ikke bedres av glutenfri kost. Cøliakere har økt risiko for annen autoimmun sykdom, så det er muligens å forvente at det er en overhyppighet av kronisk aktiv gastritt.

Klikk på logoene for mer info