Hva sier det norske lovverket om cøliaki og skolemat?

Hva sier det norske lovverket om cøliaki og skolemat? Er det obligatorisk (v/lov) å gi glutenfritt alternativ i skolekantinen?

Trond svarer

Regjeringen lagde i 2008 en gjennomgang av ulike modeller for hvordan man skulle ha skolemåltid, og der diskuteres problemet med cøliakere: (https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/rap/2006/0008/ddd/pdfv/284882-skolemaltid_26.06.06.pdf). I vedlegg 10 i dette dokumentet gjengies "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1.12.1995", der står det mye, men jeg kunne ikke finne noe om allergier, overfølsomhet  eller om cøliaki. Men generelt er det et krav til servering på offentlig instittusjoner at man har mat til de med spesielle behov, som glutenfri mat til de med cøliaki. Jeg ville anta at dette også ville gjelde glutenfri mat til cøliakere

.

Klikk på logoene for mer info