Kan bruk av Alendronat føre til utvikling av cøliaki?

Hei. Kan bruk av Alendronat føre til utvikling av cøliaki? Fikk høre dette i dag av en privatperson som har fått denne informasjonen av spesialist innenfor annet fagfelt

Trond svarer

Nei. Alendronat er et bifosfonat som benyttes i behandlingen av benskjørhet. Udiagnostisert, aktiv cøliaki gir ofte redusert opptak av vitamin D og derigjennom kalkmangel som fører til benskjørhet. Dersom en slik pasient behandles med bifosfonater så har man sett at de kan få kalkmangel (lav kalsiumnivåer i blodet) og ved videre undersøkelser oppdager man at de har cøliaki som egentlig var årsaken til benskjørheten, men dette oppdages først etter man har startet behandlingen med bifosfonatet: Alendronat. Da kan man trekke den feilaktige slutningen at medikamentet har utløst eller forverret cøliakien, mens det var cøliakien som medvirket til eller var den viktigeste årsaken til benskjørheten. Når 75% av alle voksne cøliakere er udiagnostisert/ikke oppdaget, så risikerer man å behandle udiagnostiserte cøliakere for benskjørhet og tenker man ikke på at cøliaki kan være en årsak til benskjørhet, så riskikerer man å påføre pasienten kalsiummangel fordi Alendronat øker kalkdeponeringen i benvevet, mens tarmen ikke klarer å ta opp nok kalk og D-vitamin pga cøliakien. 

Klikk på logoene for mer info