Kan medikamenter forverre lichen?

Hei igjen. Du nevnte i svaret ditt at medikamenter kan være medvirkende faktorer til (forverring?) av lichen. Kan du komme med eksempler? Jeg hadde i en periode stort inntak av smertestillende (NSAID'er) og også bupropion- er disse innbefattet av det du skrev?

Trond svarer

Jeg har ikke eksakt kunnskap om lichenoide reaksjoner ved lichen planus genitalis, men prinsippielt vil man måtte se på medikamentinntaket og se om man kan endre inntaket for å se om årsaken var i dette.Ved orale lichenoide reaksjoner er det flere medikamentgrupper som er sett assosiert med tilstanden, inkludert NSAID, og særlig naproxen (Napren-E f.eks) har vært knyttet til idiopatisk lichenoide medikament utbrudd.

Klikk på logoene for mer info