Kan tics hos barn ha sammenheng med uoppdaget cøliaki?

Hei, Kan tics hos barn ha sammenheng med uoppdaget cøliaki? Barnet har en forelder med cøliaki, men det er ingen ting annet som tilsier at man burde mistenke dette sånn jeg som forelder ser det. Burde vi be om å få tatt blodprøver av barnet på dette grunnlaget? Tusen takk for svar!

Trond svarer

I sjeldne tilfeller kan ubehandlet cøliaki primært ha neurologiske phenomener inkludert TICs som hovedsymptom. Få leger kjenner til dette og de fleste vil primært lete etter klassiske cøliakiplager, noe disse pasientene ikke behøver å ha. Selv om arvelighten av cøliaki ikke er så sterk (>85% av søsken/mor/far/barn av en cøliaker får ikke selv cøliki), så er abselutt en mulighet for at barnet har cøliaki. Normalt vil en blodprøve (hos barn >2-3 år) kunne avsløre det, med mindre barnet blir satt på delvis glutenfri kost. Man kan bare diagnostisere en aktiv cøliaki, og det forutsetter at man spiser (nok) gluten. Så man må unngå å gi barnet glutenfri kost før man oppsøker lege for å bli undersøket/få tatt blodprøve mhp. på cøliaki (+ +).