Har sønnene mine fått diabetes pga. at jeg gikk udiagnostisert under graviditetene?

Hei Trond S. Halstensen Jeg fikk påvist cøliaki i 2013 med 4400 i verditall (husker ikke navn på skalaen). Fikk senere samme år påvist diabetes type 1. Ble i 2007 utredet for ADHD med noe usikker diagnose, men med beskjed om at vi kunne prøve ut medisinering for å se om jeg fikk mindre stress og indre uro og mer energi. Det gjorde jeg definitivt. Etter noen år med glutenfri mat sluttet jeg med ADHD-medisin. Det gikk fint. Jeg hadde spist p-piller i 5 måneder da jeg ble gravid med barn nummer to, og trodde mangel på energi og indre uro skyldtes min nye morsrolle. En psykiater som jeg var hos ifm. testing av nye ADHD-medisiner antydet at min cøliaki med stor sannsynlighet ble aktivisert i første svangerskap og antakelig også var årsak til at jeg ble gravid etter flere måneder med p-piller. Jeg har forsøkt å finne svar på nett uten hell og spør derfor deg her: Eldste sønnen fikk påvist diabetes type 1 da han var 14 år (også cøliakidiagnose) og yngste sønnen samme diagnose da han var 20. Er det sannsynlig at begge barna ha fått diabetes type 1 fordi jeg hadde ubehandlet cøliaki under begge svangerskapene? Håper på og ser frem til å høre fra deg!

Trond svarer

Nei, dine barn har neppe fått diabetes (og cøliaki) fordi du hadde ubehandlet cøliaki under svangerskapet. Det har vi ikke noe holdepunkter for og veldig mulig så har du hatt cøliaki siden barneårene, som ble mindre uttalt i ungdomsårene pga hormonnivået.

Man har forsøkt å finne ut om det å gå med ubehandlet cøliaki øker sannsynligheten for å utvikle annen autoimmun sykdom, men det har man ikke kunnet påvise. Det man derimot vet er at de med cøliaki har økt sansynlighet for annen autoimmun sykdom mest sannsynlig fordi de deler de vevstypene som er forbundet med cøliaki og diabetes. I tillegg er dte data som tyder p åat de som får autoimmun sykdom har dårligere evne til å hemme immunsystemetsreaksjoner så det lettere overreagerer og man utvikler autoimmun sykdom som cøliaki og diabetes type 1, lettere..

Klikk på logoene for mer info