Kan en legeerklæring for cøliaki brukes ved fravær for luftveissykdom hos 17-åring i videregående skole?

Hei, min sønn på 17 år fikk cøliakidiagnose med høyt utslag på IgA- anti TG2, har nå spist glutenfritt i ca. 11 mnd. Fortsatt forhøyet nivå (45). Han går på videregående, og er plaget med hyppige luftveisinfeksjoner, som han bruker lang tid på å bli helt frisk av. Nå er fraværgrensa innført igjen, etter korona, og vi har skaffet legeerklæring på kronisk sykdom. Men er usikker på om vi kan bruke denne i forbindelse med luftveisinfeksjoner, selv om vi mener å se en sammenheng med cøliakien. Legen har skrevet «slapphet, magesmerter og fordøyelsesproblemer» i legeerklæringen, men ingenting om luftveisinfeksjoner, da hun ikke kan si sikkert at det er en sammenheng. Hva tenker du kan gå inn under «kronisk sykdom» i dette tilfellet? Han er kun borte fra skolen når det er helt nødvendig.

Trond svarer

Er han syk, så skal han vel være borte fra skolen uansett, men ved kronisk sykdom så kan han oftere benytte egenerklæringen, ikke sant? Vi vet at voksendiagnostiserte cøliakere lettere får alvorlig bakterielle luftveisinfeksjoner, det er godt dokumentert. Mulig dette kan brukes av legen hans til å påpeke at han er i rekonvalisensperioden av en nyoppdaget cøliaki og at det vil ta en stund (1-2 år) før han tilfriskner. Egenmelding skal vel egentlig kun anføre at man har vært borte fra skolen pga sykdom, ikke hva slags sykdom. Skulle det bli problemer så kan jo legen hans lett dokumentere fraværsbehovet pga. (forbigående) kronisk sykdom. For når han har stått på GFD i 1-2 år, så kan man nok betrakte ham som mer eller mindre cøliaki-frisk. Da har han ikke lenger en kronisk syk (så lenge han holder seg borte fra glutenholdig mat). Cøliaki er en diagnose man får så man kan bli frisk fra sin cøliakisykdom, selvom det kan ta litt tid.