Kampanje barn_1920x969_5.jpg

Finn cøliaki

Snurr film: Derfor bør du teste søsken

Snurr film: Så mye betyr det å få riktig diagnose

Patrick 3 web.jpg

Patrick måtte hvile på skolen

Da Patrick (10) så at NCF søkte etter barn som ville fortelle sin historie i forbindelse med årets kampanje, fikk han med en gang lyst til å bidra. Han vet nemlig hvor vondt det er å gå med ubehandlet cøliaki.

Gutta1 web.jpg

Tre brødre – én diagnose

Hvis et barn får cøliaki er det 10 prosent risiko for at søsken også får sykdommen. I denne familien har alle tre brødrene cøliaki. Men til tross for at sykdommen er den samme, har symptomene vært forskjellige.

syk jente web.jpg

Symptomer på cøliaki hos barn

Symptomene hos barn med udiagnostisert cøliaki er svært forskjellige, og er langt fra alltid knyttet til magen.

Skole_SFO_barnehage_1200x500.jpg

Fokus på udiagnostiserte barn

Mange barn går med plager som skyldes uoppdaget cøliaki. Det vil NCF gjøre noe med i årets hovedkampanje, Finn cøliaki.

10 000 barn_brosjyre_3.jpg

Brosjyre om symptomer på cøliaki hos barn

I denne brosjyren finner du de mest typiske symptomene på cøliaki hos barn.

Symptomene på cøliaki er mer enn vondt i magen, og diffuse plager gjør at mange barn går med cøliaki uten å bli oppdaget. Dessverre tenker foreldre og helsepersonell for sjeldent på cøliaki ved slike symptomer, og mange med udiagnostisert cøliaki går med store plager alt for lenge.

Find out_6.jpg

Enkel og pålitelig selvtest

En hjemmetest for påvisning av antitransglutaminase antistoffer i blodet, altså antistoffer mot gluten. Forekomsten av disse antistoffene tyder med stor sannsynlighet på cøliaki. Denne hjemmetesten er svært pålitelig, men den endelige diagnosen stilles alltid av legen. Og husk, dere må IKKE kutte ut gluten FØR endelig diagnose er stilt av spesialist. Det kan gjøre det vanskeligere å stille riktig diagnose.

Norsk cøliakiforening – en organisasjon for deg som ikke tåler gluten. Vi er også til for alle berørte og de som ønsker å støtte oss.