Takk for maten_1200x500.jpg

Årets NCF-kampanje: Takk for maten!

NCF jobber i år for et godt og sunt glutenfritt tilbud på kultur- og idrettsarrangement rundt omkring i landet.

Takk for maten! har blitt navnet på årets hovedkampanje i NCF. Gjennom kampanjen ønsker vi å påvirke arrangører av større kultur- og idrettsarrangementer til å ha et godt, sunt og glutenfritt tilbud på arenaene, slik at det er mulig også for de mange med glutenintoleranse å få et godt mattilbud når de deltar på disse tilstelningene.

Arbeidet med kampanjen er godt i gang. Som ved våre tidligere kampanjer, foregår aktivitetene ute i fylkeslagene, mens planlegging/koordinering, utarbeidelse av materiell og andre forberedelser skjer i NCFs sekretariat. De som er engasjert i kampanjen i fylkeslagene (frivillige, lokale prosjektledere/-grupper), har i løpet av våren sondert hvilke arrangementer de skal rette fokus mot, og det ser per i dag ut til at det er mange ulike typer arrangementer som er aktuelle rundt omkring i fylkene.  Målsetningen er å oppnå et godt og sunt glutenfritt tilbud på minimum to arrangementer i hvert fylke, (og det er selvfølgelig bare fint hvis det blir flere enn to!).

Vi håper gjennom dette å kunne påvirke til en merkbar forskjell!

 

 

Klikk på logoene for mer info