Far og sønn_1200x500.jpg

Organisasjonen

Norsk cøliakiforening er en organisasjon for deg som ikke tåler gluten. Vi er også til for alle berørte og de som ønsker å støttes oss.

Foreningens formål er å ivareta personer med glutenintoleranse sine interesser ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet. NCF er et kontaktorgan mellom medlemmer og myndigheter, fremmer forskning og ny kunnskap og fungerer som kontaktorgan i internasjonalt samarbeid. NCF samarbeider også med medisinske fagpersoner og kliniske ernæringsfysiologer.

Den overordnede visjonen for NCF er "Høy livskvalitet for alle med glutenintoleranse". Visjonen beskriver hva NCF ønsker for medlemmene sine.

Foreningen er en landsdekkende organisasjon med 15 fylkeslag. NCF har ca. 10 000 medlemmer, NCFU har i tillegg 1750 medlemmer.